Proff
Proff

Aftenposten AS

Org nr890 412 882
AdresseAkersgata 55, 0180 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-2 7222 5382 4303 087
Leder annen godtgjørelse-8287975291 538

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 338 0401 357 9361 375 9181 365 5781 415 414
Annen driftsinntekt42 89943 90334 15238 09840 428
Sum driftsinntekter1 380 9381 401 8391 410 0711 403 6761 455 843
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader295 178278 509259 687240 308238 785
Herav kun lønn-214 205201 656184 094178 490
Ordinære avskrivninger1 4331 3476576071 052
Nedskrivning0000100
Andre driftskostnader961 8381 038 8961 012 3021 056 7191 110 582
Driftsresultat122 48983 087137 425106 043105 324
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt29 99117 9995 4137 97915 019
Sum finansinntekter29 99117 9995 4137 97915 019
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader3 8462 7362 2623 8495 625
Sum annen finanskostnad3 8462 7362 2623 8495 625
Sum finanskostnader3 8462 7362 2623 8495 625
Resultat før skatt148 63498 350140 576110 172114 718
Sum skatt32 90321 81330 88824 29725 567
Ordinært resultat115 73076 537109 68885 87589 151
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat115 73076 537109 68885 87589 151
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag127 902440 79586 25956 09172 540

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler20 92222 68223 41633 19137 682
Sum anleggsmidler28 60530 23430 23737 32241 868
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4 6155 2864 5541 8641 872
Sum varige driftsmidler4 6155 2864 5541 8641 872
Aksjer/Investeringer i datterselskap----0
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 8771 8771 8771 8771 924
Andre fordringer1 191390390390390
Sum finansielle anleggsmidler3 0682 2672 2672 2672 314
Sum varelager5 1593 9283 9282 8581 562
Kundefordringer41 15943 54473 60745 00145 864
Konsernfordringer574 229920 101911 293970 634966 787
Sum fordringer623 878982 953996 6121 030 4801 027 602
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post-----
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler629 037986 8811 000 5401 033 3371 029 164
Sum eiendeler657 6421 017 1151 030 7771 070 6601 071 033
Aksje/Selskapskapital30 00030 00030 00030 00030 000
Annen innskutt egenkapital3 5432 9382 5592 9873 104
Sum innskutt egenkapital33 54332 93832 55932 98733 104
Sum opptjent egenkapital86 732106 421476 620441 786426 924
Annen egenkapital86 732106 421476 620441 786426 924
Sum egenkapital120 275139 359509 179474 773460 029
Sum avsetninger til forpliktelser99 772107 352111 337156 510180 163
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld99 772107 352111 337156 510180 163
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld26 91833 81213 29151 96643 666
Skyldig offentlige avgifter17 52122 19520 54918 65417 877
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld393 156714 397376 422368 316369 241
Sum kortsiktig gjeld437 595770 404410 261439 376430 841
Sum gjeld537 367877 756521 598595 887611 004
SUM EGENKAPITAL OG GJELD657 6421 017 1151 030 7771 070 6601 071 033
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Aftenposten AS

Org nr 890 412 882

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo