Proff
Proff

Aftenposten AS

Org nr890 412 882
AdresseAkersgata 55, 0180 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 7222 5382 4303 0873 002
Leder annen godtgjørelse8287975291 538853

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 357 9361 375 9181 365 5781 415 4141 402 076
Annen driftsinntekt43 90334 15238 09840 42841 443
Sum driftsinntekter1 401 8391 410 0711 403 6761 455 8431 443 519
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader278 509259 687240 308238 785229 263
Herav kun lønn214 205201 656184 094178 490174 514
Ordinære avskrivninger1 3476576071 0521 024
Nedskrivning0001000
Andre driftskostnader1 038 8961 012 3021 056 7191 110 5821 084 611
Driftsresultat83 087137 425106 043105 324128 621
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt17 9995 4137 97915 01910 612
Sum finansinntekter17 9995 4137 97915 01910 612
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader2 7362 2623 8495 6255 019
Sum annen finanskostnad2 7362 2623 8495 6255 019
Sum finanskostnader2 7362 2623 8495 6255 019
Resultat før skatt98 350140 576110 172114 718134 214
Sum skatt21 81330 88824 29725 56732 784
Ordinært resultat76 537109 68885 87589 151101 430
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat76 537109 68885 87589 151101 430
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag440 79586 25956 09172 54057 750

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler22 68223 41633 19137 68240 961
Sum anleggsmidler30 23430 23737 32241 86847 099
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5 2864 5541 8641 8722 601
Sum varige driftsmidler5 2864 5541 8641 8722 601
Aksjer/Investeringer i datterselskap---00
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 8771 8771 8771 9243 124
Andre fordringer390390390390412
Sum finansielle anleggsmidler2 2672 2672 2672 3143 536
Sum varelager3 9283 9282 8581 562839
Kundefordringer43 54473 60745 00145 86446 108
Konsernfordringer920 101911 293970 634966 787904 503
Sum fordringer982 953996 6121 030 4801 027 6021 009 823
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post----0
Sum Kasse/Bank/Post----0
Sum omløpsmidler986 8811 000 5401 033 3371 029 1641 010 662
Sum eiendeler1 017 1151 030 7771 070 6601 071 0331 057 761
Aksje/Selskapskapital30 00030 00030 00030 00030 000
Annen innskutt egenkapital2 9382 5592 9873 1043 157
Sum innskutt egenkapital32 93832 55932 98733 10433 157
Sum opptjent egenkapital106 421476 620441 786426 924416 946
Annen egenkapital106 421476 620441 786426 924416 946
Sum egenkapital139 359509 179474 773460 029450 104
Sum avsetninger til forpliktelser107 352111 337156 510180 163192 604
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld107 352111 337156 510180 163192 604
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld33 81213 29151 96643 66656 386
Skyldig offentlige avgifter22 19520 54918 65417 87718 531
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld714 397376 422368 316369 241339 888
Sum kortsiktig gjeld770 404410 261439 376430 841415 053
Sum gjeld877 756521 598595 887611 004607 657
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 017 1151 030 7771 070 6601 071 0331 057 761
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Aftenposten AS

Org nr 890 412 882

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo