Proff
Proff

Agaia AS

Org nr942 493 894
AdresseGjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn3 3473 8011 9291 7051 467
Leder annen godtgjørelse141168357185156

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter824 647741 635490 348524 344681 064
Annen driftsinntekt7 3096 7861 293534903
Sum driftsinntekter831 957748 421491 640524 878681 967
Varekostnad365 860324 163168 824252 111350 113
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader276 471249 909212 042182 754237 607
Herav kun lønn225 938206 373174 251154 167204 456
Ordinære avskrivninger11 5737 6065 1133 1003 111
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader127 301132 14889 82472 209114 625
Driftsresultat50 75234 59515 83814 703−23 490
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 1511 751-341250
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt493309−2 4661 409996
Sum finansinntekter2 6442 060−2 4671 7491 246
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 6465832561 4061 964
Andre finanskostnader4361483438
Sum annen finanskostnad4361483438
Sum finanskostnader1 6506194031 9301 972
Resultat før skatt51 74736 03512 96814 523−24 216
Sum skatt11 4587 2183 3883 499−1 227
Ordinært resultat40 28928 8179 57911 024−22 989
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat40 28928 8179 57911 024−22 989
Ordinært utbytte37 26827 458-7 478-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte37 26827 458-7 478-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill001 7343 4685 202
Sum immaterielle midler0289 10214 87318 810
Sum anleggsmidler62 84332 17124 43139 00055 567
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 5971 6436 88600
Maskiner/anlegg/biler60 43327 6825 9554 0641 811
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler803662165574297
Sum varige driftsmidler62 83329 98813 0064 6382 108
Aksjer/Investeringer i datterselskap---18 17518 175
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler101010104
Andre fordringer00-0-
Sum finansielle anleggsmidler102 1562 32319 48934 650
Sum varelager0005800
Kundefordringer148 366109 387100 42766 630163 355
Konsernfordringer00-4 73234 242
Sum fordringer163 434123 467105 62777 967199 711
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post118 367104 55964 34076 04930 713
Sum Kasse/Bank/Post118 367104 55964 34076 04930 713
Sum omløpsmidler281 801228 027169 967154 596230 424
Sum eiendeler344 644260 198194 398193 596285 991
Aksje/Selskapskapital3 2463 1443 0502 9911 834
Annen innskutt egenkapital10 22810 2283 31016 82816 828
Sum innskutt egenkapital80 96777 93968 26580 08150 994
Sum opptjent egenkapital4 2431 2536 9173 5460
Annen egenkapital4 2431 2536 9173 5460
Sum egenkapital85 21079 19275 18283 62750 994
Sum avsetninger til forpliktelser11 925467-00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner51 31119 048-00
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld63 23619 514000
Gjeld til kredittinstitusjoner00-0404
Leverandørgjeld69 91571 76838 58533 39144 206
Skyldig offentlige avgifter28 26921 00030 07038 40329 336
Ordinært utbytte37 26827 458-7 478-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte37 26827 458-7 478-
Kortsiktig konserngjeld00-024 300
Annen kortsiktig gjeld60 74641 26542 94130 697136 751
Sum kortsiktig gjeld196 198161 492119 215109 968234 997
Sum gjeld259 434181 006119 215109 968234 997
SUM EGENKAPITAL OG GJELD344 644260 198194 398193 596285 991
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Agaia AS

Org nr 942 493 894

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo