Proff
Proff
Profile-7033943
Vi bygger ditt neste hjem
Profile-7023014

AGDER BOLIG AS

Org nr916 620 209
Telefon907 39 455
AdresseVeverigata 12, 4514 Mandal

I tillegg til at boligene våre har funksjonelle, lyse og gode planløsninger, legger vi fokuset vårt på beliggenhet, en effektiv og miljøvennlig byggeprosess, fornuftige priser og ikke minst en god kundeopplevelse. Agder Bolig AS gjør mye for å innfri kundens forventinger, blant annet valg av gode tekniske løsninger. Vi fokuserer på å levere feilfrie og energieffektive boliger til rett tid.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter109 71423 96638 16953 66352 859
Annen driftsinntekt-023--
Sum driftsinntekter109 71423 96638 19253 66352 859
Varekostnad98 60019 12634 27353 91847 290
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 3350005
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger08620--
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 230662681917905
Driftsresultat8 5494 0913 218−1 1734 659
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2131802
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter2131802
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2 3798251 2801 201429
Andre finanskostnader---079
Sum annen finanskostnad---079
Sum finanskostnader2 3798251 2801 201508
Resultat før skatt6 1913 2701 956−2 3734 154
Sum skatt1 362720430−522946
Ordinært resultat4 8292 5501 526−1 8513 207
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 8292 5501 526−1 8513 207
Ordinært utbytte00001 100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte00001 100
Konsernbidrag00000

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0003160
Sum anleggsmidler1834781 1501 0074 374
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0045900
Sum varige driftsmidler0045900
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer0295400404511
Sum finansielle anleggsmidler1834786916914 374
Sum varelager82 74526 39818 98123 98044 758
Kundefordringer2761202551748 655
Konsernfordringer00000
Sum fordringer1 4231288641748 655
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8012427127130
Sum Kasse/Bank/Post8012427127130
Sum omløpsmidler84 24926 65120 11524 42453 443
Sum eiendeler84 43127 12921 26525 43257 816
Aksje/Selskapskapital900900900900900
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital900900900900900
Sum opptjent egenkapital8 3353 5062 6691 1432 994
Annen egenkapital8 3353 5062 6691 1432 994
Sum egenkapital9 2354 4063 5692 0433 894
Sum avsetninger til forpliktelser7253501140206
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00000
Langsiktig konserngjeld00000
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld29 80105 0425 0427 110
Annen langsiktig gjeld29 80105 0425 0427 110
Sum langsiktig gjeld30 5273505 1565 0427 316
Gjeld til kredittinstitusjoner28 65014 0186 80411 94831 731
Leverandørgjeld14 5201 9493 452−4885 671
Skyldig offentlige avgifter165----
Ordinært utbytte00001 100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte00001 100
Kortsiktig konserngjeld03 501000
Annen kortsiktig gjeld3472 9042 2846 8879 205
Sum kortsiktig gjeld44 66922 37212 54018 34746 607
Sum gjeld75 19622 72317 69623 38953 922
SUM EGENKAPITAL OG GJELD84 43127 12921 26525 43257 816
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

AGDER BOLIG AS

Org nr 916 620 209

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo