Proff
Proff

AGDER SPAREBANK

Org nr937 894 260
AdresseTorvet 8, 4836 Arendal

Ønsker du din egen personlige rådgiver? En som kjenner deg og som hjelper deg med å finne ut hva som er best for nettopp deg? Vi får stadig nye kunder, og det er veldig gildt! Vi er her for deg - både i dag og i fremtiden! Der du bor.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 5771 4631 273-
Leder annen godtgjørelse-63056-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter229 420140 66978 54072 76974 287
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader54 03840 01223 61021 74321 206
Herav kun lønn-26 00717 27416 3031 250
Ordinære avskrivninger2 8851 9171 1139211 250
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader60 18068 42227 07527 67020 812
Driftsresultat123 64139 56533 92429 86331 019
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-----
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad1 4211 017−105 9601 589
Sum finanskostnader1 4211 017−105 9601 589
Resultat før skatt122 22038 54833 93423 90329 430
Sum skatt−27 301−7 445−6 717−3 1697 216
Ordinært resultat94 91931 10327 21720 73422 214
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat110 21272 96929 55826 13222 214
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----457
Sum anleggsmidler436 655491 230217 132204 083121 792
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----16 600
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----672
Sum varige driftsmidler73 39875 37817 58917 02917 272
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler356 490411 245192 548181 37197 883
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler363 257415 852199 543187 054104 063
Sum varelager-----
Kundefordringer----2 074 436
Konsernfordringer-----
Sum fordringer6 137 1485 895 6842 506 9042 295 9932 154 875
Sum investeringer842 587678 774271 589246 386165 231
Kasse/Bank/Post----76 181
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler6 979 7356 574 4582 778 4932 542 3792 394 798
Sum eiendeler7 495 2217 142 7923 002 1822 755 1962 518 079
Aksje/Selskapskapital40 00040 00040 00040 000-
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital65 00065 00065 00065 00040 000
Sum opptjent egenkapital955 490849 948300 581275 324240 324
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital1 020 490914 948365 581340 324280 324
Sum avsetninger til forpliktelser30 85817 40112 1197 6012 187
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital60 45655 30030 13130 16262 927
Sum annen langsiktig gjeld60 45655 30030 13130 16262 927
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld91 31472 70142 25037 76365 114
Gjeld til kredittinstitusjoner25 286117 28031 14612 869175
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6 358 1316 037 8632 563 2052 364 2402 172 466
Sum kortsiktig gjeld6 356 2096 109 9342 575 9402 363 3272 172 641
Sum gjeld6 474 7316 227 8442 636 6012 414 8722 237 755
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 495 2217 142 7923 002 1822 755 19626 210
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7036935

Mer info fra Forvalt

AGDER SPAREBANK

Org nr 937 894 260

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo