Proff
Proff

Aja Invest AS

Org nr938 938 288
AdresseTeatergata 1, 0180 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter--000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00---
Herav kun lønn00---
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5039675733
Driftsresultat−50−39−67−57−33
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt---01
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 0005604865421 523
Sum finansinntekter2 0005604865421 524
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-----
Resultat før skatt1 9505214194851 490
Sum skatt00---
Ordinært resultat1 9505214194851 490
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 9505214194851 490
Ordinært utbytte--0500700
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--0500700
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00---
Sum anleggsmidler677545545614614
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler677545545614614
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler677545545614614
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer2001 200---
Sum fordringer2001 2001 200--
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 7559246031 5161 530
Sum Kasse/Bank/Post3 7559246031 5161 530
Sum omløpsmidler3 9552 1241 8031 5161 530
Sum eiendeler4 6322 6692 3482 1302 144
Aksje/Selskapskapital210210210210210
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital210210210210210
Sum opptjent egenkapital3 7791 8291 5081 0891 104
Annen egenkapital3 7791 8291 5081 0891 104
Sum egenkapital3 9892 0391 7181 2991 314
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner126126---
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld--126126126
Annen langsiktig gjeld--126126126
Sum langsiktig gjeld126126126126126
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5185055052054
Sum kortsiktig gjeld518505505705704
Sum gjeld644631631831830
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 6322 6692 3482 1302 144
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Aja Invest AS

Org nr 938 938 288

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo