Proff
Proff

Akselera AS

Org nr989 091 964
AdresseStrandveien 33, 1366 Lysaker

I Akselera hjelper vi våre kunder med å se det store bildet - fra strategi til langvarige resultater. Vi tilbyr innsikt og løsninger med ny kunnskap og kreativ tankegang. Vi vet av erfaring at de beste løsninger skapes ved å samarbeide med kunden. La vår erfaring, kunnskap og løsninger hjelpe deg å få den best mulige produktiviteten i ditt selskap.

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---00
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter162586242435799
Annen driftsinntekt----−799
Sum driftsinntekter1625862424350
Varekostnad----0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4634343474
Herav kun lønn---00
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader34060628452710
Driftsresultat−223−55−76−126−84
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt341122313
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7 3324 0055 7663 5453 241
Sum finansinntekter7 3664 0065 7783 6293 334
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-51157
Andre finanskostnader32900-
Sum annen finanskostnad32900-
Sum finanskostnader3341157
Resultat før skatt7 1403 9175 6903 4983 242
Sum skatt−33−19−15665−14
Ordinært resultat7 1723 9365 7052 8333 256
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat7 1723 9365 7052 8333 256
Ordinært utbytte4 5255 727-2 6002 480
Ekstraordinært utbytte-3 054---
Tilleggsutbytte2 8045 866953--
Sum utbytte7 32914 6479532 6002 480
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler2 8002 8003 7343 9536 002
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap2 8002 8002 8002 8002 800
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer--0218267
Sum finansielle anleggsmidler2 8002 8003 7343 9536 002
Sum varelager-----
Kundefordringer196708290519945
Konsernfordringer7 3663 5355 7676 0212 923
Sum fordringer7 6454 2626 0876 5504 005
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 9726 3356 9304 3583 747
Sum Kasse/Bank/Post2 9726 3356 9304 3583 747
Sum omløpsmidler10 61710 59713 01710 9097 752
Sum eiendeler13 41713 39716 75114 86113 753
Aksje/Selskapskapital2 3609558 0529 3608 266
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital5 3633 9589 34211 04610 794
Sum opptjent egenkapital3 2123 3684 751-0
Annen egenkapital3 2123 3684 751-0
Sum egenkapital8 5757 32614 09311 04610 794
Sum avsetninger til forpliktelser130163203254317
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld---1414
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld130163203268331
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld75-211103
Skyldig offentlige avgifter621176210962
Ordinært utbytte4 5255 727-2 6002 480
Ekstraordinært utbytte-3 054---
Tilleggsutbytte2 8045 866953--
Sum utbytte7 32914 6479532 6002 480
Kortsiktig konserngjeld51517--
Annen kortsiktig gjeld0382 319--
Sum kortsiktig gjeld4 7125 9092 4553 5482 628
Sum gjeld4 8426 0712 6583 8152 959
SUM EGENKAPITAL OG GJELD13 41713 39716 75114 86113 753
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7040098

Åpningstider

Vennligst ta kontakt for mer informasjon

Mer info fra Forvalt

Akselera AS

Org nr 989 091 964

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo