Proff
Proff

Vinmonopolet

Org nr817 209 882
AdresseDronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-2 7272 6882 5892 177
Leder annen godtgjørelse-214213208170

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter18 706 00018 439 00021 701 00020 568 00014 304 000
Annen driftsinntekt20 00018 00013 00012 00017 000
Sum driftsinntekter18 726 00018 457 00021 714 00020 580 00014 321 000
Varekostnad16 323 00016 098 00018 973 00017 966 00012 490 000
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 482 0001 472 0001 512 0001 325 000740 000
Herav kun lønn-1 133 4921 180 2451 071 019897 258
Ordinære avskrivninger75 00075 00079 00086 00084 000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader538 000523 000527 000497 000429 000
Driftsresultat308 000289 000623 000706 000578 000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1 000----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt84 00037 00020 00029 00024 000
Sum finansinntekter85 00037 00020 00029 00024 000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0----
Andre finanskostnader0----
Sum annen finanskostnad0----
Sum finanskostnader0----
Resultat før skatt392 000326 000643 000735 000602 000
Sum skatt89 00072 000142 000162 000133 000
Ordinært resultat304 000254 000501 000573 000469 000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat304 000254 000501 000573 000469 000
Ordinært utbytte---286 000234 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte152 000127 000401 000--
Sum utbytte152 000127 000401 000286 000234 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler289 000276 000316 000237 000149 000
Sum anleggsmidler508 000510 000559 000497 000422 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler218 000233 000242 000259 000272 000
Sum varige driftsmidler218 000233 000242 000259 000272 000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer0----
Sum finansielle anleggsmidler1 0001 0001 0001 0001 000
Sum varelager1 237 0001 296 0001 319 0001 421 000969 000
Kundefordringer81 00029 0005 0003 0009 000
Konsernfordringer-----
Sum fordringer161 00094 00069 00058 00046 000
Sum investeringer376 000360 000365 000366 000349 000
Kasse/Bank/Post2 414 0002 493 0003 101 0002 675 0001 726 000
Sum Kasse/Bank/Post2 414 0002 493 0003 101 0002 675 0001 726 000
Sum omløpsmidler4 188 0004 243 0004 854 0004 520 0003 090 000
Sum eiendeler4 696 0004 753 0005 413 0005 017 0003 512 000
Aksje/Selskapskapital00000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital00000
Sum opptjent egenkapital896 000889 000665 000857 000944 000
Annen egenkapital896 000889 000665 000857 000944 000
Sum egenkapital896 000889 000665 000857 000944 000
Sum avsetninger til forpliktelser1 093 0001 064 0001 259 000917 000505 000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0----
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 093 0001 064 0001 259 000917 000505 000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 991 0002 172 0002 488 0002 359 0001 441 000
Skyldig offentlige avgifter256 000190 000206 000206 000170 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld251 000251 000256 000243 000193 000
Sum kortsiktig gjeld2 705 0002 800 0003 489 0003 243 0002 064 000
Sum gjeld3 799 0003 864 0004 748 0004 160 0002 569 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 695 0004 753 0005 413 0005 017 0003 513 000
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Vinmonopolet

Org nr 817 209 882

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo