Proff
Proff

Vinmonopolet

Org nr817 209 882
AdresseDronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 7272 6882 5892 1772 488
Leder annen godtgjørelse214213208170204

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter18 439 00021 701 00020 568 00014 304 00013 861 000
Annen driftsinntekt18 00013 00012 00017 00022 000
Sum driftsinntekter18 457 00021 714 00020 580 00014 321 00013 883 000
Varekostnad16 098 00018 973 00017 966 00012 490 00012 109 000
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 472 0001 512 0001 325 000740 0001 075 000
Herav kun lønn1 133 4921 180 2451 071 019897 258849 858
Ordinære avskrivninger75 00079 00086 00084 00078 000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader523 000527 000497 000429 000470 000
Driftsresultat289 000623 000706 000578 000151 000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt37 00020 00029 00024 00017 000
Sum finansinntekter37 00020 00029 00024 00017 000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader----0
Sum annen finanskostnad----0
Sum finanskostnader----0
Resultat før skatt326 000643 000735 000602 000168 000
Sum skatt72 000142 000162 000133 00038 000
Ordinært resultat254 000501 000573 000469 000130 000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat254 000501 000573 000469 000130 000
Ordinært utbytte--286 000234 00065 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte127 000401 000---
Sum utbytte127 000401 000286 000234 00065 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler276 000316 000237 000149 000260 000
Sum anleggsmidler510 000559 000497 000422 000570 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler233 000242 000259 000272 000309 000
Sum varige driftsmidler233 000242 000259 000272 000309 000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 0001 0001 0001 0001 000
Sum varelager1 296 0001 319 0001 421 000969 000852 000
Kundefordringer29 0005 0003 0009 00013 000
Konsernfordringer-----
Sum fordringer94 00069 00058 00046 00057 000
Sum investeringer360 000365 000366 000349 000342 000
Kasse/Bank/Post2 493 0003 101 0002 675 0001 726 0001 809 000
Sum Kasse/Bank/Post2 493 0003 101 0002 675 0001 726 0001 809 000
Sum omløpsmidler4 243 0004 854 0004 520 0003 090 0003 060 000
Sum eiendeler4 753 0005 413 0005 017 0003 512 0003 630 000
Aksje/Selskapskapital00000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital00000
Sum opptjent egenkapital889 000665 000857 000944 000719 000
Annen egenkapital889 000665 000857 000944 000719 000
Sum egenkapital889 000665 000857 000944 000719 000
Sum avsetninger til forpliktelser1 064 0001 259 000917 000505 000988 000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 064 0001 259 000917 000505 000988 000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 172 0002 488 0002 359 0001 441 0001 434 000
Skyldig offentlige avgifter190 000206 000206 000170 000167 000
Ordinært utbytte--286 000234 00065 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte127 000401 000---
Sum utbytte127 000401 000286 000234 00065 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld251 000256 000243 000193 000177 000
Sum kortsiktig gjeld2 800 0003 489 0003 243 0002 064 0001 923 000
Sum gjeld3 864 0004 748 0004 160 0002 569 0002 911 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 753 0005 413 0005 017 0003 513 0003 630 000
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vinmonopolet

Org nr 817 209 882

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo