Proff
Proff

Akvakultur i Vesterålen AS

Org nr993 505 005
AdresseGårdsøyveien 32, 8406 Sortland

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn815788765749607
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter136 981156 547112 903129 83352 064
Annen driftsinntekt1 000-02710
Sum driftsinntekter137 981156 547112 903129 86052 074
Varekostnad133 329138 210103 668105 34452 025
Beholdningsendringer−11 818−1 6172 235−1 663−9 207
Lønnskostnader3 0042 8532 2342 2022 110
Herav kun lønn2 4322 4252 0122 0241 943
Ordinære avskrivninger674637719721714
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 3433 5422 2262 8102 702
Driftsresultat8 44912 9231 82120 4473 730
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt802357185143
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00-00
Sum finansinntekter802357185144
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--31--
Andre finanskostnader00101
Sum annen finanskostnad00101
Sum finanskostnader003201
Resultat før skatt8 52912 9461 84620 6313 873
Sum skatt1 8922 8574244 542605
Ordinært resultat6 63610 0891 42316 0903 268
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat6 63610 0891 42316 0903 268
Ordinært utbytte--30 000--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--30 000--
Konsernbidrag--3 514--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler5 6205 2073 7124 2294 883
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 9203 1463 0933 4243 756
Maskiner/anlegg/biler899382509469582
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler10426244550
Sum varige driftsmidler5 5235 1113 7114 2274 881
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige−11 818−1 6172 235−1 663−9 207
Investeringer i aksjer og andeler9595---
Andre fordringer22222
Sum finansielle anleggsmidler9797222
Sum varelager41 25329 43527 81830 05328 594
Kundefordringer9 69401 117566 887
Konsernfordringer-----
Sum fordringer42 83517 61728 49540 14211 991
Sum investeringer00---
Kasse/Bank/Post6794 68315 26811 58111 919
Sum Kasse/Bank/Post6794 68315 26811 58111 919
Sum omløpsmidler84 76851 73571 58181 77652 504
Sum eiendeler90 38756 94275 29386 00557 386
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital25 27322 05522 05522 05522 055
Sum innskutt egenkapital26 27323 05523 05523 05523 055
Sum opptjent egenkapital21 71015 0734 98537 07620 986
Annen egenkapital21 71015 0734 98537 07620 986
Sum egenkapital47 98338 12928 04060 13244 042
Sum avsetninger til forpliktelser8 9516 1515 7936 3616 073
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld8 9516 1515 7936 3616 073
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld29 0855 3292762 6854 134
Skyldig offentlige avgifter4 0394 1546 229109502
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3296804 95512 4652 636
Sum kortsiktig gjeld33 45312 66241 46019 5127 271
Sum gjeld42 40518 81447 25325 87313 345
SUM EGENKAPITAL OG GJELD90 38756 94275 29386 00557 386
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Akvakultur i Vesterålen AS

Org nr 993 505 005

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo