Proff
Proff

Alexander Haverstad AS

Org nr922 088 462
AdresseBjørnstulvegen 17, 2647 Sør-Fron

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

06.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn00-0
Leder annen godtgjørelse0---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter----
Annen driftsinntekt----
Sum driftsinntekter----
Varekostnad----
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader----
Herav kun lønn----
Ordinære avskrivninger----
Nedskrivning----
Andre driftskostnader1026430
Driftsresultat−102−64−30
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt2 3511 7946 85056
Sum finansinntekter2 3511 7946 85056
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad----
Andre finanskostnader269476056
Sum annen finanskostnad269476056
Sum finanskostnader269476056
Resultat før skatt1 9801 6836 7870
Sum skatt951−1−2
Ordinært resultat1 9711 6316 7882
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat1 9711 6316 7882
Ordinært utbytte-01 300-
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte-01 300-
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler-032
Sum anleggsmidler14 73711 2952 2571 358
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----
Sum varige driftsmidler----
Aksjer/Investeringer i datterselskap3501 000--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer1 41470001 356
Sum finansielle anleggsmidler14 73711 2952 2551 356
Sum varelager----
Kundefordringer----
Konsernfordringer525132--
Sum fordringer9251321 300-
Sum investeringer4341 103--
Kasse/Bank/Post360199 01316
Sum Kasse/Bank/Post360199 01316
Sum omløpsmidler1 7191 25410 31316
Sum eiendeler16 45612 54912 5701 374
Aksje/Selskapskapital45909030
Annen innskutt egenkapital--0−9
Sum innskutt egenkapital2 2204 4414 44121
Sum opptjent egenkapital8 4677 1215 4902
Annen egenkapital8 4677 1215 4902
Sum egenkapital10 68711 5629 93023
Sum avsetninger til forpliktelser3---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5 6728671 3001 300
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld5 6768671 3001 300
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld34120-
Skyldig offentlige avgifter----
Ordinært utbytte-01 300-
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte-01 300-
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld49604051
Sum kortsiktig gjeld931201 34051
Sum gjeld5 7689872 6401 351
SUM EGENKAPITAL OG GJELD16 45612 54912 5701 374
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Alexander Haverstad AS

Org nr 922 088 462

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo