Proff
Proff

Alorus AS

Org nr918 429 522
AdresseBjørnveien 45 E, 0774 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---0-
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter8----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter8----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0----
Herav kun lønn---0-
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader610140
Driftsresultat1−10−1−40
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt000--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt04878951 186152
Sum finansinntekter04878951 186152
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-07--
Andre finanskostnader34207116-29
Sum annen finanskostnad34207116-29
Sum finanskostnader342071231829
Resultat før skatt−332707711 164123
Sum skatt-----
Ordinært resultat−332707711 164123
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−332707711 164123
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler3 8663 3972 8043 4933 174
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler0----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler3 8663 3972 8043 4933 174
Andre fordringer0----
Sum finansielle anleggsmidler3 8663 3972 8043 4933 174
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer0----
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post1461591708
Sum Kasse/Bank/Post1461591708
Sum omløpsmidler1461591708
Sum eiendeler3 8803 4582 8633 6633 182
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital2 4542 4872 2171 447282
Annen egenkapital2 4542 4872 2171 447282
Sum egenkapital2 4842 5172 2471 477312
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00---
Langsiktig konserngjeld00---
Ansvarlig lånekapital00---
Sum annen langsiktig gjeld1 3969416162 1862 870
Annen langsiktig gjeld1 3969416162 1862 870
Sum langsiktig gjeld1 3969416162 1862 870
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld-----
Sum kortsiktig gjeld0----
Sum gjeld1 3969416162 1862 870
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 8803 4582 8633 6633 182
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Alorus AS

Org nr 918 429 522

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo