Proff
Proff

Alsvåg Plater AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr984 687 656
AdresseHavnegata 28, 8400 Sortland

I 1979 startet gründer Age Solheim opp med produksjon av rullformet taktekke som den første i Norge. Forretningsideen viste seg å tåle tidens tann svært godt: 43 år senere er Alsvåg Plater kjent både som en etablert merkevare og en av landets ledende produsenter.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-9691 0141 0751 018
Leder annen godtgjørelse-145-30

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter43 85746 06040 37339 97530 897
Annen driftsinntekt096---
Sum driftsinntekter43 85746 15640 37339 97530 897
Varekostnad22 15723 74120 49822 19717 804
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 8146 6025 9205 2004 922
Herav kun lønn-5 6895 2174 5554 306
Ordinære avskrivninger366345366365429
Nedskrivning00---
Andre driftskostnader9 6719 0878 3868 2826 192
Driftsresultat5 8496 3815 2043 9311 550
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt321---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt94282932
Sum finansinntekter415282932
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3692174--
Andre finanskostnader42614203211
Sum annen finanskostnad42614203211
Sum finanskostnader7898188203211
Resultat før skatt5 8116 2885 0443 7571 371
Sum skatt1 2791 3391 103817294
Ordinært resultat4 5324 9493 9412 9401 077
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 5324 9493 9412 9401 077
Ordinært utbytte---2 000-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---2 000-
Konsernbidrag--2 344--

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00---
Sum immaterielle midler000--
Sum anleggsmidler1 3401 2111 4201 7872 266
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00---
Maskiner/anlegg/biler00---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 3401 2111 4201 7671 877
Sum varige driftsmidler1 3401 2111 4201 7671 877
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer--021389
Sum finansielle anleggsmidler00021389
Sum varelager8 54811 03012 8465 5125 659
Kundefordringer7 7099 4625 8198 7783 741
Konsernfordringer-----
Sum fordringer8 3069 5696 2728 9123 752
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 8934 8122 6506 5114 872
Sum Kasse/Bank/Post7 8934 8122 6506 5114 872
Sum omløpsmidler24 74725 41121 76820 93414 283
Sum eiendeler26 08726 62223 18822 72216 549
Aksje/Selskapskapital105105105105105
Annen innskutt egenkapital00---
Sum innskutt egenkapital105105105105105
Sum opptjent egenkapital18 15618 20015 59113 99413 054
Annen egenkapital18 15618 20015 59113 99413 054
Sum egenkapital18 26118 30515 69614 09913 159
Sum avsetninger til forpliktelser243598125136
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00267667967
Langsiktig konserngjeld00---
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld24353657921 102
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3341 3191 7723 823951
Skyldig offentlige avgifter9401 250453294398
Kortsiktig konserngjeld5 8663 0003 005--
Annen kortsiktig gjeld6621 9711 429886623
Sum kortsiktig gjeld7 8018 2827 1287 8312 288
Sum gjeld7 8258 3177 4928 6233 390
SUM EGENKAPITAL OG GJELD26 08726 62223 18822 72216 549
Garantistillelser00---
Pantstillelser00---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7060820

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Alsvåg Plater AS

Org nr 984 687 656

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo