Proff
Proff

AMEDIA AS

Org nr917 127 328
AdresseAkersgata 34, 0180 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn4 3813 5874 3644 2504 088
Leder annen godtgjørelse304327407210212

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter----522 800
Annen driftsinntekt518 996656 210529 864514 0760
Sum driftsinntekter518 996656 210529 864514 076522 800
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader125 298114 39990 36389 38186 077
Herav kun lønn89 49371 77160 77662 81456 960
Ordinære avskrivninger2821 8176 7107 4288 064
Nedskrivning42 0982 95707 0988 486
Andre driftskostnader100 55859 85470 24863 10355 442
Driftsresultat250 760477 183362 543347 065364 730
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt97 53529 87830 81932 58417 732
Sum finansinntekter97 53529 87830 81932 584−12 183
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader37 34718 68230 49142 154-
Sum annen finanskostnad37 34718 68231 78242 154-
Sum finanskostnader37 34718 68232 28242 654-
Resultat før skatt310 948488 379359 789336 995352 547
Sum skatt59 69698 83077 30274 55582 658
Ordinært resultat251 252389 549282 487262 440269 889
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat251 252389 549282 487262 440269 889
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag−28 210390 96931 980112 559-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler5 0795 9067 37713 49717 118
Sum anleggsmidler3 798 4163 332 1053 007 0032 915 9352 802 228
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler----3 247
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 8043504891 7503 543
Sum varige driftsmidler1 8043504891 7506 790
Aksjer/Investeringer i datterselskap3 346 5943 058 5062 911 5752 816 4532 760 168
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler16 066----
Andre fordringer1 0291 32901 1673 967
Sum finansielle anleggsmidler3 791 5333 325 8492 999 1382 900 6882 778 320
Sum varelager-----
Kundefordringer1 87821 0672 1224 289
Konsernfordringer492 802623 103--468 652
Sum fordringer522 518641 164482 547483 485488 551
Sum investeringer467 644474 821-460 799400 292
Kasse/Bank/Post79 180675 882732 566466 833383 744
Sum Kasse/Bank/Post79 180675 882732 566466 833383 744
Sum omløpsmidler1 069 3421 791 8671 699 2371 411 1171 272 587
Sum eiendeler4 867 7585 123 9724 706 2404 327 0534 074 815
Aksje/Selskapskapital223 791223 791223 791223 791223 791
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital266 181266 181266 181266 181266 181
Sum opptjent egenkapital2 474 5012 195 0392 196 4591 945 9521 739 817
Annen egenkapital2 474 5012 195 0392 196 4591 945 9521 739 817
Sum egenkapital2 740 6822 461 2202 462 6402 212 1332 005 998
Sum avsetninger til forpliktelser23 72528 77927 45030 31029 207
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-3 988---
Annen langsiktig gjeld-3 988---
Sum langsiktig gjeld23 72532 76727 45030 31129 208
Gjeld til kredittinstitusjoner50 000----
Leverandørgjeld29 04317 25614 81116 10011 791
Skyldig offentlige avgifter9 1586 9835 8905 4045 216
Kortsiktig konserngjeld1 967 7902 512 067--1 947 722
Annen kortsiktig gjeld21 40193 67916 3612 004 45111 805
Sum kortsiktig gjeld2 103 3512 629 9852 216 1492 084 6092 039 609
Sum gjeld2 127 0762 662 7522 243 6002 114 9202 068 817
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 867 7585 123 9724 706 2404 327 0534 074 815
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

AMEDIA AS

Org nr 917 127 328

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo