Proff
Proff

Ammerudlia Borettslag

Org nr948 808 811
AdresseAmmerudhellinga 62, 0959 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt62 69654 21052 88652 63351 312
Sum driftsinntekter62 69654 21052 88652 63351 312
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 5395 3225 3835 5854 801
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger1 3381 3491 4891 011390
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader54 60445 31141 07639 19746 032
Driftsresultat1 2152 2294 9376 84088
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt7956180295172
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter7956180295172
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader4 2362 6283 7604 5854 270
Sum annen finanskostnad4 2362 6283 7604 5854 270
Sum finanskostnader4 2362 6283 7604 5854 270
Resultat før skatt−2 941−3431 3582 550−4 010
Sum skatt-----
Ordinært resultat−2 941−3431 3582 550−4 010
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−2 941−3431 3582 550−4 010
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---00
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler144 851145 394144 602145 092141 925
Tomter, bygninger og annen fast eiendom139 993139 993139 993139 993139 993
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3 9615 2984 5064 9971 829
Sum varige driftsmidler143 954145 291144 499144 990141 822
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler4848484848
Andre fordringer85055555555
Sum finansielle anleggsmidler898103103103103
Sum varelager00000
Kundefordringer1244132311
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 2331 0624 0002 9382 555
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post15 98011 27124 02730 35842 934
Sum Kasse/Bank/Post15 98011 27124 02730 35842 934
Sum omløpsmidler17 21312 33328 02733 29645 489
Sum eiendeler162 064157 727172 629178 388187 414
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital9898989898
Sum innskutt egenkapital9898989898
Sum opptjent egenkapital−59 996−57 054−56 711−58 069−60 618
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital−59 897−56 956−56 613−57 970−60 520
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner201 735192 690203 974214 855225 253
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld15 32514 53414 53414 53414 534
Annen langsiktig gjeld15 32514 53414 53414 53414 534
Sum langsiktig gjeld217 060207 224218 507229 389239 787
Gjeld til kredittinstitusjoner463433434458445
Leverandørgjeld3 5346 1889 0635 3705 745
Skyldig offentlige avgifter425386727342347
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---00
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4784525118001 610
Sum kortsiktig gjeld4 9027 45910 7346 9708 148
Sum gjeld221 962214 683229 242236 359247 934
SUM EGENKAPITAL OG GJELD162 064157 727172 629178 388187 414
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Ammerudlia Borettslag

Org nr 948 808 811

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo