Proff
Proff

Andreas og Sønn Express AS

Org nr999 086 594
Telefon413 47 315
AdresseMunkerudkleiva 15 A, 1164 Oslo

Velkommen til Andreas og Sønn Express AS!

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn8528801 365959977
Leder annen godtgjørelse00000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter10 59310 28812 14110 8778 946
Annen driftsinntekt00000
Sum driftsinntekter10 59310 28812 14110 8778 946
Varekostnad2 9263 9453 5914 3573 528
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6 2034 9997 2525 2794 235
Herav kun lønn5 2564 2456 1944443 551
Ordinære avskrivninger159263256187218
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9891 1201 0141 013951
Driftsresultat316−39274214
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00100
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt001--
Sum finansinntekter00100
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad39373837
Andre finanskostnader16231
Sum annen finanskostnad16231
Sum finanskostnader40444068
Resultat før skatt276−83−11366
Sum skatt61−18−283
Ordinært resultat216−64−9283
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat216−64−9283
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-45272432
Sum anleggsmidler9511 2521 475498540
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8991 1561 398425508
Sum varige driftsmidler8991 1561 398425508
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer515151490
Sum finansielle anleggsmidler515151490
Sum varelager-----
Kundefordringer937273745863180
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 053369793934255
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post750589717278467
Sum Kasse/Bank/Post750589717278467
Sum omløpsmidler1 8039571 5091 212722
Sum eiendeler2 7532 2092 9851 7091 262
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital350135199208180
Annen egenkapital350135199208180
Sum egenkapital380165229238210
Sum avsetninger til forpliktelser16----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner6317268252094
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld6477268252094
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld67723788127
Skyldig offentlige avgifter7134611 033712453
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld945786861651378
Sum kortsiktig gjeld1 7261 3181 9311 451958
Sum gjeld2 3732 0442 7561 4711 052
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 7532 2092 9851 7091 262
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Andreas og Sønn Express AS

Org nr 999 086 594

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo