Proff
Proff

Anleggsgartner Bjørn T Bjerknes AS

Org nr821 070 082
AdresseMeieriveien 7, 3023 Drammen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---1 5551 629
Leder annen godtgjørelse---44

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter11 31010 4419 2907 6798 148
Annen driftsinntekt63387-00
Sum driftsinntekter11 94310 5289 2907 6798 148
Varekostnad2 9202 6192 7422 2192 005
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 2924 6663 9843 2863 359
Herav kun lønn4 458-3 4212 8442 893
Ordinære avskrivninger1491161077844
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 7162 3462 0751 5992 000
Driftsresultat865780383496740
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt8--01
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter8--01
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad4733213610
Andre finanskostnader−6----
Sum annen finanskostnad−6----
Sum finanskostnader4133213610
Resultat før skatt832747362460731
Sum skatt1841807778208
Ordinært resultat648568285382523
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat648568285382523
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte300----
Sum utbytte300----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler1 660825916728804
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler867450450137117
Sum varige driftsmidler867450450137117
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer792375465591687
Sum finansielle anleggsmidler792375465591687
Sum varelager-----
Kundefordringer46647796877854
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5556441 021162931
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post1 8742 3031 3141 178420
Sum Kasse/Bank/Post1 8742 3031 3141 178420
Sum omløpsmidler2 4292 9472 3361 3401 351
Sum eiendeler4 0883 7723 2512 0682 155
Aksje/Selskapskapital3535353535
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3535353535
Sum opptjent egenkapital2 2671 9191 3511 066684
Annen egenkapital2 2671 9191 3511 066684
Sum egenkapital2 3021 9541 3861 101719
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner419223205--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld41922320500
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld402188529250471
Skyldig offentlige avgifter247844669365417
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld235383385281341
Sum kortsiktig gjeld1 3671 5951 6609671 436
Sum gjeld1 7861 8181 8659671 436
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 0883 7723 2512 0682 155
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Anleggsgartner Bjørn T Bjerknes AS

Org nr 821 070 082

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo