Proff
Proff

Arbil Eiendom AS

Org nr911 927 659
AdresseGrønlandsleiret 39, 0190 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--431--
Leder annen godtgjørelse--0--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---0153
Annen driftsinntekt−96302---
Sum driftsinntekter−96302-0153
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader85663349000
Herav kun lønn75055443100
Ordinære avskrivninger16916916916970
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5441 3151068040
Driftsresultat−1 665−1 814−765−24942
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt15 5558 8201 2411 7251 580
Sum finansinntekter15 5558 8201 2411 7251 580
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad7 750408204230148
Andre finanskostnader1 4980--0
Sum annen finanskostnad1 498050-0
Sum finanskostnader9 248408254230148
Resultat før skatt4 6426 5982221 2471 475
Sum skatt-070277339
Ordinært resultat4 6426 5981529691 135
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 6426 5981529691 135
Ordinært utbytte-2 500---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-2 500---
Konsernbidrag321-220249235

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler90----
Sum anleggsmidler24 2305 2346 1203 7833 704
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler99268437606775
Sum varige driftsmidler99268437606775
Aksjer/Investeringer i datterselskap2 1732 6323 3483 1782 929
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler24 0414 9675 6833 1782 929
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer2 9348 21413 83413 75411 895
Sum fordringer19 76015 95314 45114 36611 901
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post964019730156
Sum Kasse/Bank/Post964019730156
Sum omløpsmidler19 85615 99314 64814 39612 057
Sum eiendeler44 08621 22720 76818 18015 761
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital−10−10−10−10−10
Sum innskutt egenkapital2020202020
Sum opptjent egenkapital11 7617 1195 3215 1694 200
Annen egenkapital11 7617 1195 3215 1694 200
Sum egenkapital11 7817 1395 3415 1894 220
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5 0216103 0013 2873 728
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 23103 19501 475
Annen langsiktig gjeld1 23103 19501 475
Sum langsiktig gjeld6 2516106 1963 2875 203
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld31961316289
Skyldig offentlige avgifter67547-0
Ordinært utbytte-2 500---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-2 500---
Kortsiktig konserngjeld11 2571 0616 7997 1125 865
Annen kortsiktig gjeld14 4099 2492 4022 3559
Sum kortsiktig gjeld26 05313 4789 2319 7036 338
Sum gjeld32 30414 08815 42712 99011 541
SUM EGENKAPITAL OG GJELD44 08621 22720 76818 18015 761
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Arbil Eiendom AS

Org nr 911 927 659

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo