Proff
Proff

Argentum Asset Management AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr912 287 343
AdresseBradbenken 1, 5003 Bergen

Argentum er statens investor i aktive eierfond, ofte kalt private equity. Fondene vi investerer i kjøper selskaper som de så utvikler med kapital, kunnskap og nettverk.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter70 74371 83274 32880 367-
Annen driftsinntekt1 7671 96704170 549
Sum driftsinntekter72 51173 80074 32880 40970 549
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader32 37250 25248 88044 27738 566
Herav kun lønn31 06034 79723 11830 87318 006
Ordinære avskrivninger2 7332 5382 1806463 844
Nedskrivning-0---
Andre driftskostnader22 09918 45320 66532 31725 353
Driftsresultat15 3062 5572 6033 1692 787
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt94681197153
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1613292310
Sum finansinntekter11019110220163
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad031215
Andre finanskostnader3013543831
Sum annen finanskostnad684−1 9001 91225 455−8
Sum finanskostnader684−1 8961 91325 4567
Resultat før skatt14 7324 472801−22 0682 942
Sum skatt3 8936726811 256836
Ordinært resultat10 8393 800120−23 3242 106
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat10 8393 800120−23 3242 106
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-1 7811 4733 045-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-0000
Sum immaterielle midler3 6424 3531 3911 8891 990
Sum anleggsmidler68 80471 57265 69267 69685 047
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5 2926 6948 0079 4342 328
Sum varige driftsmidler5 2926 6948 0079 4342 328
Aksjer/Investeringer i datterselskap59 87060 52556 29456 37380 729
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler59 87060 52556 29456 37380 729
Sum varelager-----
Kundefordringer48010101665
Konsernfordringer-----
Sum fordringer8 49823 11626 58029 70427 560
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post9 89010 99510 56210 91915 067
Sum Kasse/Bank/Post9 89010 99510 56210 91915 067
Sum omløpsmidler18 38834 11137 14340 62342 627
Sum eiendeler87 193105 683102 834108 319127 675
Aksje/Selskapskapital300300300300300
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100 309100 309100 309100 309100 309
Sum opptjent egenkapital−37 003−36 138−38 151−36 797−10 429
Annen egenkapital−37 003−36 138−38 151−36 797−10 429
Sum egenkapital63 30664 17162 15863 51289 880
Sum avsetninger til forpliktelser-0000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 4581 9941 2688 0941 697
Skyldig offentlige avgifter2 7132 1062 3332 0651 743
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld18 71637 41237 07634 64933 036
Sum kortsiktig gjeld23 88741 51240 67644 80837 795
Sum gjeld23 88741 51240 67644 80837 795
SUM EGENKAPITAL OG GJELD87 193105 683102 834108 319127 675
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6996480

Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon

Mer info fra Forvalt

Argentum Asset Management AS

Org nr 912 287 343

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo