Proff
Proff

Argus AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr981 444 000
AdresseBorgestadbakken 2, 3712 Skien

Argus AS tilbyr programvare på web for effektiv etablering av HMS, kvalitets- og miljøstyringssystemer, samt systemhåndbøker i bygg, anlegg og transportnæringen. I tillegg bistår vi våre kunder med prosjektrelaterte systemer, søknader om godkjenninger og nødvendig hjelp i alle typer tilsyn. Lurer du på hvem og hvor vi er kan du klikke på fanen.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 036923977
Leder annen godtgjørelse--152134178

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter11 51912 06012 78112 85011 903
Annen driftsinntekt22306--15
Sum driftsinntekter11 54112 36612 78112 85011 918
Varekostnad301603605459717
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6 5176 3326 1476 2945 901
Herav kun lønn5 6695 7235 6345 0484 858
Ordinære avskrivninger9881 045939805917
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader3 6893 7393 4863 8863 855
Driftsresultat466461 6031 406528
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt13----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-57367
Sum finansinntekter1357367
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad102----
Andre finanskostnader3598109107124
Sum annen finanskostnad3598109107124
Sum finanskostnader13798109107124
Resultat før skatt−776051 4971 305411
Sum skatt−1513533028994
Ordinært resultat−634701 1681 017317
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−634701 1681 017317
Ordinært utbytte0-0600-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0-0600-
Konsernbidrag---300105

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler3 650----
Sum anleggsmidler4 7014 9375 2374 0374 091
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler9854 8564 8323 5913 630
Sum varige driftsmidler9854 8564 8323 5913 630
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer6681405446461
Sum finansielle anleggsmidler6681405446461
Sum varelager299131423393340
Kundefordringer7581 2761 2822 7331 619
Konsernfordringer-----
Sum fordringer8941 5031 5002 8781 838
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post307492766268340
Sum Kasse/Bank/Post307492766268340
Sum omløpsmidler1 4992 1262 6893 5392 519
Sum eiendeler6 2017 0637 9267 5766 609
Aksje/Selskapskapital150150150150150
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital150150150150150
Sum opptjent egenkapital2 0652 1273 4082 2402 123
Annen egenkapital2 0652 1273 4082 2402 123
Sum egenkapital2 2152 2773 5582 3902 273
Sum avsetninger til forpliktelser4677573350
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 2901 3921 8021 7761 984
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 3361 4681 8591 8092 034
Gjeld til kredittinstitusjoner304-02470
Leverandørgjeld461266218191390
Skyldig offentlige avgifter1 0821 2561 2331 2801 161
Ordinært utbytte0-0600-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0-0600-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7881 6807521 355650
Sum kortsiktig gjeld2 6503 3172 5093 3782 302
Sum gjeld3 9864 7864 3685 1874 336
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 2017 0637 9267 5766 609
Garantistillelser0----
Pantstillelser0----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6740211

Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon.

Mer info fra Forvalt

Argus AS

Org nr 981 444 000

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo