Proff
Proff

AS Den Nationale Scene

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr811 167 452
AdresseEngen 1, 5011 Bergen

Mellom 120 000 – 140 000 mennesker besøker Den Nationale Scene hvert år. Det nåværende teaterbygget, som ble åpnet i 1909, har tre scener. På et stort teater som DNS er det hektisk aktivitet døgnet rundt, og i noen perioder spilles det teater fra klokken 09.30 om formiddagen til klokken 23 om kvelden. Det er rundt 150 faste ansatte og det spilles årlig omtrent 700 forestillinger. Velkommen på teateret!

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 2651 3791 2181 175-
Leder annen godtgjørelse-133259133-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter17 0208 25111 37830 62128 915
Annen driftsinntekt166 662151 692147 672154 345134 563
Sum driftsinntekter183 682159 943159 050184 966163 478
Varekostnad764281364984879
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader120 015104 39595 121109 984105 094
Herav kun lønn96 76579 35072 89393 76085 334
Ordinære avskrivninger5 5235 0735 0765 0124 374
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader59 88438 24148 97166 68848 681
Driftsresultat−2 50411 9539 5182 2984 450
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 855524331413335
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2418771-
Sum finansinntekter2 879711338414335
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--6109
Andre finanskostnader1833---
Sum annen finanskostnad1833---
Sum finanskostnader18336109
Resultat før skatt35712 6319 8502 7024 776
Sum skatt-----
Ordinært resultat35712 6319 8502 7024 776
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat35712 6319 8502 7024 776
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler41 37224 89933 14939 12828 549
Tomter, bygninger og annen fast eiendom6 6117148219291 085
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler27 94220 53021 34122 26022 264
Sum varige driftsmidler35 19421 97322 41123 50323 419
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler6240404040
Andre fordringer6 1162 88610 69815 5855 090
Sum finansielle anleggsmidler6 1782 92610 73815 6255 130
Sum varelager-----
Kundefordringer1 3211 063958973819
Konsernfordringer-----
Sum fordringer10 1658 5586 39615 42314 144
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post153 831180 74457 96438 78141 145
Sum Kasse/Bank/Post153 831180 74457 96438 78141 145
Sum omløpsmidler163 996189 30264 36054 20455 289
Sum eiendeler205 368214 20197 50993 33283 838
Aksje/Selskapskapital102102102102102
Annen innskutt egenkapital1 6001 6001 6001 6001 600
Sum innskutt egenkapital1 7021 7021 7021 7021 702
Sum opptjent egenkapital74 17273 81561 18451 33344 485
Annen egenkapital74 17273 81561 18451 33344 485
Sum egenkapital75 87475 51762 88653 03546 187
Sum avsetninger til forpliktelser0000151
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0000151
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6 5973 9573 4595 0518 189
Skyldig offentlige avgifter8 3707 8076 6809 2138 123
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld114 527126 92024 48426 03321 188
Sum kortsiktig gjeld129 494138 68434 62340 29737 500
Sum gjeld129 494138 68434 62340 29737 651
SUM EGENKAPITAL OG GJELD205 368214 20197 50993 33283 838
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7004741
Hvem er redd for Virginia Woolf? (2019)
Sørsiden (2019)
Wendy & Peter Pan (2019)
Wendy & Peter Pan (2019)
Å Bergen, Bergen (2019)

Åpningstider

Mandag
11:00 - 20:00
Tirsdag
11:00 - 20:00
Onsdag
11:00 - 20:00
Torsdag
11:00 - 20:00
Fredag
11:00 - 20:00
Lørdag
11:00 - 18:00

Kontakt DNS' billettkontor for informasjon

Mer info fra Forvalt

AS Den Nationale Scene

Org nr 811 167 452

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo