Proff
Proff

AS Kristiansandsgt 1

Org nr934 165 179
AdresseSandakerveien 64, 0484 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt2 116699651619570
Sum driftsinntekter2 116699651619570
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5757225757
Herav kun lønn-50---
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 936509481461433
Driftsresultat12413314810179
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt20010
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter20010
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad4835486058
Andre finanskostnader4----
Sum annen finanskostnad4----
Sum finanskostnader−433548−58−58
Resultat før skatt73981004322
Sum skatt-----
Ordinært resultat73981004322
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat81981004322
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler234234234234234
Tomter, bygninger og annen fast eiendom234234234234234
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler234234234234234
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer160252
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1451091007393
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post232206117175131
Sum Kasse/Bank/Post232206117175131
Sum omløpsmidler377316217248224
Sum eiendeler611550451482458
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital−940−1 020−1 119−1 219−1 262
Annen egenkapital−940−1 020−1 119−1 219−1 262
Sum egenkapital−840−920−1 019−1 119−1 162
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 2771 3471 4201 4881 550
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 2771 3471 4201 4881 550
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1681094310665
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld614665
Sum kortsiktig gjeld1741235011270
Sum gjeld1 4511 4701 4701 6011 620
SUM EGENKAPITAL OG GJELD611550451482458
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

AS Kristiansandsgt 1

Org nr 934 165 179

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo