Proff
Proff

Asalbakken Pizza AS

Org nr924 703 482
AdresseSokndalsveien 2621, 4380 Hauge I Dalane
Del avBrc. AS

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn000
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 9524 1883 824
Annen driftsinntekt0--
Sum driftsinntekter3 9534 1883 824
Varekostnad1 2711 3461 175
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader1 3451 4101 221
Herav kun lønn1 3221 4091 219
Ordinære avskrivninger1475
Nedskrivning---
Andre driftskostnader1 134904799
Driftsresultat188520623
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt--0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt22-
Sum finansinntekter220
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad--0
Andre finanskostnader20-
Sum annen finanskostnad20-
Sum finanskostnader200
Resultat før skatt188522623
Sum skatt41115136
Ordinært resultat147407487
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat147407487
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler000
Sum anleggsmidler915966
Tomter, bygninger og annen fast eiendom000
Maskiner/anlegg/biler000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler915966
Sum varige driftsmidler915966
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager634587
Kundefordringer324659
Konsernfordringer---
Sum fordringer174136109
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post669837718
Sum Kasse/Bank/Post669837718
Sum omløpsmidler9061 018913
Sum eiendeler9971 077979
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital646464
Sum innskutt egenkapital949494
Sum opptjent egenkapital191612
Annen egenkapital191612
Sum egenkapital114110107
Sum avsetninger til forpliktelser432
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld432
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld694440329
Skyldig offentlige avgifter08-
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Kortsiktig konserngjeld184518539
Annen kortsiktig gjeld2−32
Sum kortsiktig gjeld880963870
Sum gjeld883966872
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9971 077979
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Asalbakken Pizza AS

Org nr 924 703 482

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo