Proff
Proff

ATEA ASA

Org nr920 237 126

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter70 00066 00056 00054 00052 000
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter70 00066 00056 00054 00052 000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader49 00064 00047 00056 00050 000
Herav kun lønn29 00030 00025 00028 00027 000
Ordinære avskrivninger1 0001 0001 0001 0002 000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader53 00042 00031 00025 00030 000
Driftsresultat−33 000−41 000−23 000−28 000−30 000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 114 000563 000531 000694 000620 000
Sum finansinntekter1 114 000563 000531 000694 000620 000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader121 000100 00082 00087 00076 000
Sum annen finanskostnad121 000100 00082 00087 00076 000
Sum finanskostnader121 000100 00082 00087 00076 000
Resultat før skatt960 000422 000426 000579 000514 000
Sum skatt39 000−14 000−7 000-−1 000
Ordinært resultat921 000436 000433 000579 000515 000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat921 000436 000433 000590 000515 000
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler189 000221 000190 000183 000172 000
Sum anleggsmidler4 830 0004 826 0004 759 0004 716 0004 662 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler--2 000--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----0
Sum varige driftsmidler--2 000-0
Aksjer/Investeringer i datterselskap3 841 0003 805 0003 767 0003 733 0003 690 000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-800 000800 000800 000800 000
Sum finansielle anleggsmidler4 641 0004 605 0004 567 0004 533 0004 490 000
Sum varelager-----
Kundefordringer139 00065 00076 00069 00031 000
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 897 0001 238 0001 580 0001 081 00080 000
Sum investeringer----538 000
Kasse/Bank/Post0460 000591 000318 000-
Sum Kasse/Bank/Post0460 000591 000318 000-
Sum omløpsmidler1 897 0001 698 0002 171 0001 399 000618 000
Sum eiendeler6 727 0006 524 0006 930 0006 115 0005 280 000
Aksje/Selskapskapital680 000658 000503 000463 000410 000
Annen innskutt egenkapital-879 000---
Sum innskutt egenkapital680 0001 968 000503 000463 000410 000
Sum opptjent egenkapital1 504 000-1 469 0001 625 0001 688 000
Annen egenkapital625 000-590 000745 00044 000
Sum egenkapital2 184 0001 968 0001 972 0002 088 0002 098 000
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld0475 000476 000475 000475 000
Annen langsiktig gjeld0475 000476 000475 000475 000
Sum langsiktig gjeld0475 000476 000475 000475 000
Gjeld til kredittinstitusjoner4 316 000---0
Leverandørgjeld25 00012 0009 0004 0004 000
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld195 0004 068 0004 473 0003 548 0002 703 000
Sum kortsiktig gjeld4 543 0004 080 0004 482 0003 552 0002 707 000
Sum gjeld4 543 0004 555 0004 958 0004 027 0003 182 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 727 0006 524 0006 930 0006 115 0005 280 000
Garantistillelser-7 316 0006 408 0005 694 0006 624 000
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

ATEA ASA

Org nr 920 237 126

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo