Proff
Proff

Baker Nilsen AS

Org nr879 728 142
AdresseGrev Wedels gate 24, 3179 Åsgårdstrand

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--630611605
Leder annen godtgjørelse--807479

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter13 23912 03411 34411 55611 285
Annen driftsinntekt1010121011
Sum driftsinntekter13 24912 04411 35611 56711 296
Varekostnad3 3223 0372 8563 0082 935
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6 7156 0805 6625 8955 870
Herav kun lønn5 5715 1644 7614 9654 885
Ordinære avskrivninger86132171193262
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 3372 7802 4862 9052 442
Driftsresultat−21115181−434−212
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10296
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5064788974
Sum finansinntekter5164809880
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00031
Andre finanskostnader0001-
Sum annen finanskostnad0001-
Sum finanskostnader00041
Resultat før skatt−16179260−340−133
Sum skatt00000
Ordinært resultat−16179260−340−133
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−16179260−340−133
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler217178250421577
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler192153225396552
Sum varige driftsmidler192153225396552
Aksjer/Investeringer i datterselskap00000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler2525252525
Andre fordringer00000
Sum finansielle anleggsmidler2525252525
Sum varelager356235169155151
Kundefordringer447113490700549
Konsernfordringer-----
Sum fordringer588653792898724
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 1872 2361 9591 4961 643
Sum Kasse/Bank/Post2 1872 2361 9591 4961 643
Sum omløpsmidler3 1303 1252 9202 5492 518
Sum eiendeler3 3473 3023 1702 9703 095
Aksje/Selskapskapital600600600600600
Annen innskutt egenkapital00000
Sum innskutt egenkapital600600600600600
Sum opptjent egenkapital1 0901 2501 1719111 251
Annen egenkapital1 0901 2501 1719111 251
Sum egenkapital1 6901 8501 7711 5111 851
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld479307357412275
Skyldig offentlige avgifter512551541501513
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld667593500546456
Sum kortsiktig gjeld1 6581 4521 3991 4591 244
Sum gjeld1 6581 4521 3991 4591 244
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 3473 3023 1702 9703 095
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Baker Nilsen AS

Org nr 879 728 142

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo