Proff
Proff

Barcode 115-125 Holding AS

Org nr992 685 131
AdresseDronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt---069 939
Sum driftsinntekter-00069 939
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning----2 000
Andre driftskostnader14015624920494
Driftsresultat−140−156−249−20467 844
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--2 663--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--06 6478 240
Sum finansinntekter2 4661 4323 56311 50610 716
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---8 6387 444
Andre finanskostnader000--
Sum annen finanskostnad000--
Sum finanskostnader27008 6388 081
Resultat før skatt2 3001 2763 3132 66470 479
Sum skatt506281729586559
Ordinært resultat1 7949952 5842 07869 920
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 7949952 5842 07869 920
Ordinært utbytte-0000
Ekstraordinært utbytte-00--
Tilleggsutbytte-00--
Sum utbytte-0000
Konsernbidrag1 7949952 580154 314−78 000

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-0012 191
Sum anleggsmidler42 79343 82644 02346 435205 738
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler42 79343 82644 02346 434203 547
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 0001 0001 0001 0001 000
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post85661 3133 4533 425
Sum Kasse/Bank/Post85661 3133 4533 425
Sum omløpsmidler1 0851 0662 3134 4534 425
Sum eiendeler43 87844 89246 33650 888210 163
Aksje/Selskapskapital10 40010 40010 40010 40010 400
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital10 40010 40010 40010 40010 400
Sum opptjent egenkapital16 02516 02516 02516 021168 527
Annen egenkapital16 02516 02516 02516 021168 527
Sum egenkapital26 42526 42526 42526 421178 927
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld16 45217 43417 43420 357-
Annen langsiktig gjeld16 45217 43417 43420 357-
Sum langsiktig gjeld16 45217 43417 43420 3570
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld102231903047
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld8981 0102 2874 08031 189
Sum kortsiktig gjeld1 0001 0332 4764 11031 236
Sum gjeld17 45218 46719 91024 46731 236
SUM EGENKAPITAL OG GJELD43 87844 89246 33650 888210 163
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Barcode 115-125 Holding AS

Org nr 992 685 131

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo