Proff
Proff

Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup

Org nr970 332 669
AdresseEkebergveien 101, 1178 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

31.12.2017

LEDERLØNN

2022-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 2981 2118961 6881 078
Leder annen godtgjørelse----55

RESULTATREGNSKAP

2022-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter78 88020 40774 42479 73169 076
Annen driftsinntekt14 57914 48416 81116 37717 661
Sum driftsinntekter93 45934 89191 23596 10786 736
Varekostnad30 4973 05926 70829 15527 488
Beholdningsendringer----0
Lønnskostnader19 94514 56121 28520 51818 816
Herav kun lønn13 77911 21416 60916 94515 701
Ordinære avskrivninger7831 0881 1331 0811 085
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader42 00214 31939 79943 43538 871
Driftsresultat2321 8652 3101 918476
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----0
Inntekt på investering i datterselskap----0
Sum annen renteinntekt1520403149
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----0
Sum annen finansinntekt327372726506514
Sum finansinntekter342392765536563
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad294112413895
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad----0
Sum finanskostnader294112413895
Resultat før skatt5452 2162 9512 317943
Sum skatt----0
Ordinært resultat5452 2162 9512 317943
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært----0
Årsresultat5452 2162 9512 317943
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----0
Sum anleggsmidler24 42721 98515 0138 2316 943
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5 9902 6953 6614 6265 592
Maskiner/anlegg/biler-4 31510 9652 979742
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler11109184303252
Sum varige driftsmidler6 0017 11914 8097 9086 585
Aksjer/Investeringer i datterselskap11111181811
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----0
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer8714 755123242357
Sum finansielle anleggsmidler18 42614 866203323358
Sum varelager11910047141606
Kundefordringer2 1516582 2963 2722 067
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 9151 8883 9196 6355 729
Sum investeringer--19 83717 37715 115
Kasse/Bank/Post22 14931 05716 29016 19815 383
Sum Kasse/Bank/Post22 14931 05716 29016 19815 383
Sum omløpsmidler25 18333 04540 09340 35136 834
Sum eiendeler49 61155 03055 10648 58243 777
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital----0
Sum opptjent egenkapital38 48143 70741 49138 54036 223
Annen egenkapital11 73116 95714 74131 79029 473
Sum egenkapital38 48143 70741 49138 54036 223
Sum avsetninger til forpliktelser----0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----0
Annen langsiktig gjeld----0
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 9654 4535 3123 3443 430
Skyldig offentlige avgifter1 3471 0311 6181 1901 253
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6 8175 8396 6845 5082 870
Sum kortsiktig gjeld11 13011 32313 61510 0427 553
Sum gjeld11 13011 32313 61510 0427 553
SUM EGENKAPITAL OG GJELD49 61155 03055 10648 58243 777
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup

Org nr 970 332 669

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo