Proff
Proff

Bøe Begravelsesbyrå AS

Org nr917 720 096
AdresseMøllers gate 1, 3210 Sandefjord

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--776831708
Leder annen godtgjørelse--998

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter10 27010 3048 9649 22010 124
Annen driftsinntekt85706210235
Sum driftsinntekter11 12710 3049 5869 22010 359
Varekostnad2 6562 9542 3332 4352 726
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 3874 4634 3124 1874 378
Herav kun lønn3 8293 8903 6673 5003 739
Ordinære avskrivninger458588643598731
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 5721 5121 2991 4141 262
Driftsresultat2 0547879995851 261
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1472114
Sum finansinntekter1472114
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader21110
Sum annen finanskostnad21110
Sum finanskostnader21110
Resultat før skatt2 0667931 0005961 265
Sum skatt456174223135286
Ordinært resultat1 610620777461979
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 610620777461979
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler2 3201 2031 7911 5351 846
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler110182736
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 2491 1231 7031 4381 810
Sum varige driftsmidler2 2501 1331 7211 4651 846
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler70707070-
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler70707070-
Sum varelager4756616258
Kundefordringer2 1481 8441 262723654
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 1801 8641 281751798
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 8982 5322 9033 0472 942
Sum Kasse/Bank/Post1 8982 5322 9033 0472 942
Sum omløpsmidler4 1254 4524 2463 8603 797
Sum eiendeler6 4445 6556 0375 3955 643
Aksje/Selskapskapital400400400400400
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital400400400400400
Sum opptjent egenkapital3 5421 9322 7123 4352 974
Annen egenkapital3 5421 9322 7123 4352 974
Sum egenkapital3 9422 3323 1123 8353 374
Sum avsetninger til forpliktelser23680169104178
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld23680169104178
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld230223245369180
Skyldig offentlige avgifter772752504400392
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9652 0061 8494791 162
Sum kortsiktig gjeld2 2663 2432 7561 4562 091
Sum gjeld2 5023 3232 9251 5602 269
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 4445 6556 0375 3955 643
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Bøe Begravelsesbyrå AS

Org nr 917 720 096

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo