Proff
Proff

Bekk Holding AS

Org nr928 083 160
AdresseEngesvevegen 45, 2614 Lillehammer

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter-00
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader0--
Herav kun lønn---
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning---
Andre driftskostnader650
Driftsresultat−6−50
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt00-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt371--
Sum finansinntekter37100
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad4219-
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader42190
Resultat før skatt324−240
Sum skatt---
Ordinært resultat324−240
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat324−240
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler-00
Sum anleggsmidler1 1441 1441 144
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler-00
Aksjer/Investeringer i datterselskap0--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler1 1441 1441 144
Andre fordringer0--
Sum finansielle anleggsmidler1 1441 1441 144
Sum varelager-00
Kundefordringer---
Konsernfordringer---
Sum fordringer-00
Sum investeringer-00
Kasse/Bank/Post1011924
Sum Kasse/Bank/Post1011924
Sum omløpsmidler1011924
Sum eiendeler1 2451 1641 169
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital−6−6−6
Sum innskutt egenkapital242424
Sum opptjent egenkapital299−240
Annen egenkapital299−240
Sum egenkapital324024
Sum avsetninger til forpliktelser-00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld9211 1631 144
Annen langsiktig gjeld9211 1631 144
Sum langsiktig gjeld9211 1631 144
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld---
Skyldig offentlige avgifter---
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld---
Sum kortsiktig gjeld-00
Sum gjeld9211 1631 144
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 2451 1641 169
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Bekk Holding AS

Org nr 928 083 160

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo