Proff
Proff

Bia Invest AS

Org nr989 126 385
AdresseSteinsnesveien 6, 3187 Horten

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn00000
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader101111910
Driftsresultat−10−11−11−9−10
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-144
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter0-144
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-----
Resultat før skatt−10−11−10−5−6
Sum skatt00000
Ordinært resultat−10−11−10−5−6
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−10−11−10−5−6
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler2 1302 1302 1302 1302 130
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap2 1302 1302 1302 1302 130
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler2 1302 1302 1302 1302 130
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-----
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post1 1281 1381 1491 1581 163
Sum Kasse/Bank/Post1 1281 1381 1491 1581 163
Sum omløpsmidler1 1281 1381 1491 1581 163
Sum eiendeler3 2583 2683 2793 2883 293
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital00000
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital3 0263 0353 0463 0563 061
Annen egenkapital3 0263 0353 0463 0563 061
Sum egenkapital3 2263 2353 2463 2563 261
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3232323232
Sum kortsiktig gjeld3232323232
Sum gjeld3232323232
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 2583 2683 2793 2883 293
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Bia Invest AS

Org nr 989 126 385

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo