Proff
Proff

Bioakva Consult AS

Org nr922 276 625
Telefon979 56 977
AdresseGarden 12, 5690 Lundegrend

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

12.02.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn--930-
Leder annen godtgjørelse--2-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 0713 9253 6651 984
Annen driftsinntekt2045102
Sum driftsinntekter2 0733 9253 7102 086
Varekostnad-064200
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader1 1181 0101 30293
Herav kun lønn--1 167-
Ordinære avskrivninger----
Nedskrivning----
Andre driftskostnader1401659372
Driftsresultat8142 7502 2521 720
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt0-0-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt22582
Sum finansinntekter22582
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad--30
Andre finanskostnader443210
Sum annen finanskostnad443210
Sum finanskostnader443240
Resultat før skatt8332 7132 2361 722
Sum skatt258597492379
Ordinært resultat5752 1161 7431 343
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat5752 1161 7431 343
Ordinært utbytte2 0001 0002 000-
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte2 0001 0002 000-
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler----
Sum anleggsmidler38238200
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----
Sum varige driftsmidler----
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler382382--
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler382382--
Sum varelager----
Kundefordringer2 4831 673529427
Konsernfordringer---1 000
Sum fordringer2 4831 6895451 427
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post4472 0031 448429
Sum Kasse/Bank/Post4472 0031 448429
Sum omløpsmidler2 9303 6931 9931 855
Sum eiendeler3 3124 0751 9931 855
Aksje/Selskapskapital30303030
Annen innskutt egenkapital----
Sum innskutt egenkapital30303030
Sum opptjent egenkapital7772 2021 0861 343
Annen egenkapital7772 2021 0861 343
Sum egenkapital8072 2321 1161 373
Sum avsetninger til forpliktelser----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld0000
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld-2−7−1
Skyldig offentlige avgifter1526324789
Ordinært utbytte2 0001 0002 000-
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte2 0001 0002 000-
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld16918114417
Sum kortsiktig gjeld2 5051 843877482
Sum gjeld2 5051 843877482
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 3124 0751 9931 855
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Bioakva Consult AS

Org nr 922 276 625

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo