Proff
Proff

BJERKREIM HAGE & GRAVESERVICE AS

Org nr926 334 743
Telefon930 08 233
AdresseRøyslandsdalen 67, 4387 Bjerkreim

Bjerkreim Hage & Graveservice AS Utgraving/opparbeiding av boliger, tomter, natursteinsmurer/hager og gårdsrom.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter9 9936 481
Annen driftsinntekt030
Sum driftsinntekter9 9936 511
Varekostnad3 9753 733
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader2 262755
Herav kun lønn1 815624
Ordinære avskrivninger13882
Nedskrivning--
Andre driftskostnader3 6111 802
Driftsresultat9138
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt1-
Sum finansinntekter1-
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad1821
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader1821
Resultat før skatt−9117
Sum skatt225
Ordinært resultat−1191
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−1191
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler--
Sum anleggsmidler1 124568
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler384181
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler492304
Sum varige driftsmidler876485
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer24982
Sum finansielle anleggsmidler24982
Sum varelager16771
Kundefordringer793-
Konsernfordringer--
Sum fordringer93188
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post91380
Sum Kasse/Bank/Post91380
Sum omløpsmidler1 190539
Sum eiendeler2 3141 106
Aksje/Selskapskapital3030
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital3030
Sum opptjent egenkapital6979
Annen egenkapital6979
Sum egenkapital99109
Sum avsetninger til forpliktelser108
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld191275
Annen langsiktig gjeld191275
Sum langsiktig gjeld201283
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld1 379293
Skyldig offentlige avgifter162187
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld473217
Sum kortsiktig gjeld2 014714
Sum gjeld2 215997
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 3141 106
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7023916

Mer info fra Forvalt

BJERKREIM HAGE & GRAVESERVICE AS

Org nr 926 334 743

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo