Proff
Proff

Blommenholm Industrier AS

Org nr993 151 564
AdresseHenrik Ibsens gate 53, 0255 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 5401 7841 281-1 791
Leder annen godtgjørelse12137-0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt71 4371 010 9612 817 7451 457 49989 678
Sum driftsinntekter71 4371 010 9612 817 7451 457 49989 678
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 1224 5955 8694 437738
Herav kun lønn3 9283 4314 523864-
Ordinære avskrivninger308---
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8 8169 68818 2156 9009 933
Driftsresultat57 469996 6702 793 6601 446 16279 007
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3 8573 1531 5081 020150
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter3 8573 1531 5081 020150
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad23 53391 8984 326-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader23 53391 8984 326-
Resultat før skatt37 793999 8152 793 2711 442 85679 156
Sum skatt−4 4554 455000
Ordinært resultat42 248995 3592 793 2711 442 85679 156
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat42 248995 3592 793 2711 442 85679 156
Ordinært utbytte170 00020 00075 00070 00071 100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte170 00020 00075 00070 00071 100
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0000-
Sum anleggsmidler1 503 098973 815985 8311 036 205525 094
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5281---
Sum varige driftsmidler5281---
Aksjer/Investeringer i datterselskap0000-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler30 56430 56443 12790 536525 094
Andre fordringer046600-
Sum finansielle anleggsmidler1 503 046973 733985 8311 036 205525 094
Sum varelager-----
Kundefordringer0225---
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5423927 97925263
Sum investeringer1 440 1951 424 2943 055 552702 471634 933
Kasse/Bank/Post355 70948 702312 7101 079 0315 703
Sum Kasse/Bank/Post355 70948 702312 7101 079 0315 703
Sum omløpsmidler1 796 4461 473 3873 376 2401 781 528640 900
Sum eiendeler3 299 5442 447 2024 362 0722 817 7331 165 993
Aksje/Selskapskapital1 6001 9001 9002 0002 000
Annen innskutt egenkapital447 178447 178447 178447 178447 178
Sum innskutt egenkapital587 778587 778588 078588 178588 178
Sum opptjent egenkapital1 633 4651 831 2173 681 3601 877 003504 147
Annen egenkapital1 633 4651 831 2173 681 3601 877 003504 147
Sum egenkapital2 221 2442 418 9954 269 4382 465 1821 092 326
Sum avsetninger til forpliktelser04 45500-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld04 455000
Gjeld til kredittinstitusjoner1 000 000128116280 600-
Leverandørgjeld1 2922 32616 05721539
Skyldig offentlige avgifter745227404240
Ordinært utbytte170 00020 00075 00070 00071 100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte170 00020 00075 00070 00071 100
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 2621 0711 0571 7122 529
Sum kortsiktig gjeld1 078 30023 75292 634352 55173 668
Sum gjeld1 078 30028 20792 634352 55173 668
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 299 5442 447 2024 362 0722 817 7331 165 993
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Blommenholm Industrier AS

Org nr 993 151 564

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo