Proff
Proff

BM Bolig

Org nr923 860 177
AdresseStanseveien 13, 0975 Oslo

Historien om BM Bolig startet med to visjonære gründere, med lidenskap for arkitektur og samfunnsutvikling drev de til å etablere sitt eget selskap. De hadde alltid trodd på at boliger skulle være mer enn bare steder å bo; de skulle være en forlengelse av livsstilen til de som bodde der, et sted hvor skjønnhet, funksjonalitet og bærekraft smeltet sammen.

Begge hadde en felles drøm – en drøm om å skape boliger som ikke bare var fire vegger, men en hel livsstil. De hadde alltid vært fascinert av Oslo, byen de kalte hjem, med dens unike karakter og skjønnhet. Derfor var det naturlig for dem å investere sin lidenskap i å utvikle boliger som var en refleksjon av Oslos sjel.

Det første prosjektet til BM Bolig var et modig steg inn i det ukjente.
BM Bolig med sitt dedikerte team satte seg ned med lokale arkitekter og landskapsdesignere for å skape noe bemerkelsesverdig. De ønsket å designe boliger som smeltet inn i omgivelsene, med bærekraftige materialer og energieffektivitet i fokus. Samtidig skulle de møte behovene og drømmene til fremtidige beboere. Prosjektet ble en suksess og ga dem selvtilliten de trengte til å fortsette sin reise.

Gjennom nøye planlegging og hardt arbeid tok prosjektet form. Det ferdige boligområdet var et praktfullt skue, med moderne og estetisk tiltalende boliger. Det ble et nabolag der fellesskapet blomstret, hvor beboerne følte en genuin tilknytning til stedet de kalte sitt hjem.

BM Bolig har omfavnet en visjon om å skape, ikke bare vakre og funksjonelle boliger, men også å gjøre dette på en måte som respekterer og ivaretar miljøet. Deres bærekrafts initiativer strekker seg fra bruk av miljøvennlige byggematerialer til implementering av energieffektive systemer, som begge reduserer miljøavtrykk og gir varige fordeler for fremtidige generasjoner.

BM Bolig, en historie om visjon, kreativitet og en dyp forpliktelse til å skape boliger som virkelig føles som hjem.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn----
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter13 20626 849--
Annen driftsinntekt342240330-
Sum driftsinntekter13 54827 089330-
Varekostnad11 29121 478236-
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader1 683--0
Herav kun lønn1 428---
Ordinære avskrivninger----
Nedskrivning----
Andre driftskostnader1 546514617-
Driftsresultat−9725 096−5230
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt−1400
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt----
Sum finansinntekter−1400
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad01 198255-
Andre finanskostnader00--
Sum annen finanskostnad00--
Sum finanskostnader01 198255-
Resultat før skatt−9733 902−7780
Sum skatt0687--
Ordinært resultat−9733 214−7780
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat−9733 214−7780
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag-1 170--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler----
Sum anleggsmidler016 0708 5000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-14 9708 500-
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----
Sum varige driftsmidler-14 9708 500-
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer-1 100--
Sum finansielle anleggsmidler-1 100--
Sum varelager40 531---
Kundefordringer118642830
Konsernfordringer3 227---
Sum fordringer3 495642830
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post171215280
Sum Kasse/Bank/Post171215280
Sum omløpsmidler44 1962795630
Sum eiendeler44 19616 3498 55630
Aksje/Selskapskapital30303030
Annen innskutt egenkapital----
Sum innskutt egenkapital30303030
Sum opptjent egenkapital2931 266−7780
Annen egenkapital2931 26600
Sum egenkapital3231 296−74830
Sum avsetninger til forpliktelser----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner34 6229 0008 740-
Langsiktig konserngjeld2 5354 196555-
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld6 000---
Annen langsiktig gjeld6 000---
Sum langsiktig gjeld43 15713 1969 2950
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld422-9-
Skyldig offentlige avgifter142---
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Kortsiktig konserngjeld01 500--
Annen kortsiktig gjeld153---
Sum kortsiktig gjeld7171 8579-
Sum gjeld43 87415 0539 3040
SUM EGENKAPITAL OG GJELD44 19616 3498 55630
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7040723

Autorisasjoner

Mester
Mester

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

BM Bolig

Org nr 923 860 177

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo