Proff
Proff

Borettslaget Skaregt 18 Al

Org nr955 631 838
AdresseYstenesgata 6 B, 6003 Ålesund

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt1 3001 3001 2431 1731 153
Sum driftsinntekter1 3001 3001 2431 1731 153
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4651505146
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader795785864715782
Driftsresultat460464329407325
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt21355
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter21355
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader1022334642
Sum annen finanskostnad1022334642
Sum finanskostnader1022334642
Resultat før skatt452443299367288
Sum skatt-----
Ordinært resultat452443299367288
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat452443299367288
Ordinært utbytte--000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler454454454454454
Tomter, bygninger og annen fast eiendom454454454454454
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler454454454454454
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager00000
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer737076146133
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post837392980817718
Sum Kasse/Bank/Post837392980817718
Sum omløpsmidler9104621 056963851
Sum eiendeler1 3649161 5101 4171 305
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital33333
Sum innskutt egenkapital33333
Sum opptjent egenkapital686234−209−508−875
Annen egenkapital686234---
Sum egenkapital689237−206−505−872
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2722891 2001 4601 711
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld298298298298298
Annen langsiktig gjeld298298298298298
Sum langsiktig gjeld5695871 4971 7572 008
Gjeld til kredittinstitusjoner22242524
Leverandørgjeld54078112100
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld50901162844
Sum kortsiktig gjeld10692218164168
Sum gjeld6756791 7151 9222 176
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 3649161 5101 4171 305
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Borettslaget Skaregt 18 Al

Org nr 955 631 838

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo