Proff
Proff

Borettslaget Skaregt 18 Al

Org nr955 631 838
AdresseYstenesgata 6 B, 6003 Ålesund

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt1 3081 3001 3001 2431 173
Sum driftsinntekter1 3081 3001 3001 2431 173
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4646515051
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader834795785864715
Driftsresultat429460464329407
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt102135
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter102135
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader1410223346
Sum annen finanskostnad1410223346
Sum finanskostnader1410223346
Resultat før skatt425452443299367
Sum skatt-----
Ordinært resultat425452443299367
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat425452443299367
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---00
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler454454454454454
Tomter, bygninger og annen fast eiendom454454454454454
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler454454454454454
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager00000
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer77737076146
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post981837392980817
Sum Kasse/Bank/Post981837392980817
Sum omløpsmidler1 0579104621 056963
Sum eiendeler1 5111 3649161 5101 417
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital33333
Sum innskutt egenkapital33333
Sum opptjent egenkapital1 111686234−209−508
Annen egenkapital1 111686234--
Sum egenkapital1 114689237−206−505
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-2722891 2001 460
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld298298298298298
Annen langsiktig gjeld298298298298298
Sum langsiktig gjeld2985695871 4971 757
Gjeld til kredittinstitusjoner-222425
Leverandørgjeld4354078112
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld56509011628
Sum kortsiktig gjeld10010692218164
Sum gjeld3976756791 7151 922
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 5111 3649161 5101 417
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Borettslaget Skaregt 18 Al

Org nr 955 631 838

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo