Proff
Proff

Borgersrud Holding AS

Org nr917 560 323
AdresseBråteveien 2 B, 1970 Hemnes

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---00
Leder annen godtgjørelse---00

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 4195090--
Annen driftsinntekt-0−3030-
Sum driftsinntekter3 419506030-
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 537--00
Herav kun lønn2 033----
Ordinære avskrivninger4314188-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader17650282820
Driftsresultat662−1514−6−20
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-011
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 8271500225205
Sum finansinntekter2 8271500226206
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad926124156177182
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader926124156177182
Resultat før skatt2 56311−142434
Sum skatt170−191
Ordinært resultat2 54711−141333
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 54711−141333
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-200---
Sum utbytte-200---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler37 3994 9424 8564 8744 827
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler721162947-
Sum varige driftsmidler721162947-
Aksjer/Investeringer i datterselskap34 8274 8274 8274 8274 827
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler37 3274 8274 8274 8274 827
Sum varelager-----
Kundefordringer313-030-
Konsernfordringer327150-225205
Sum fordringer6581521255205
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 260668647685798
Sum Kasse/Bank/Post1 260668647685798
Sum omløpsmidler1 9188206479401 003
Sum eiendeler39 3175 7625 5035 8145 830
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital−10−10−10−10−10
Sum innskutt egenkapital2020202020
Sum opptjent egenkapital2 57225204345312
Annen egenkapital2 57225204345312
Sum egenkapital2 59245224365332
Sum avsetninger til forpliktelser--01-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner20 6663 1473 6094 0244 449
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld5 000----
Annen langsiktig gjeld5 000----
Sum langsiktig gjeld25 6663 1473 6094 0254 449
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld501131-
Skyldig offentlige avgifter464----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-200---
Sum utbytte-200---
Kortsiktig konserngjeld2 4452 4951 5951 320955
Annen kortsiktig gjeld8 08364729493
Sum kortsiktig gjeld11 0592 5701 6701 4241 049
Sum gjeld36 7255 7175 2795 4485 498
SUM EGENKAPITAL OG GJELD39 3175 7625 5035 8145 830
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Borgersrud Holding AS

Org nr 917 560 323

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo