Proff
Proff

Bremanger Eigedom AS

Org nr920 937 284
AdresseGranden 4, 6723 Svelgen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn----0
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9484971460
Driftsresultat−94−84−97−1460
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2-010
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt01 8532 957--
Sum finansinntekter21 8532 95710
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad54835041959-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader54835041959-
Resultat før skatt−6391 4192 441−2050
Sum skatt0001−1
Ordinært resultat−6391 4192 441−2061
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−6391 4192 441−2061
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00001
Sum anleggsmidler121 114114 800114 800114 800114 801
Tomter, bygninger og annen fast eiendom6 314----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0----
Sum varige driftsmidler6 314----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler114 800114 800114 800114 800114 800
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler114 800114 800114 800114 800114 800
Sum varelager-----
Kundefordringer00000
Konsernfordringer-----
Sum fordringer00000
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post4 4103 5922 753867202
Sum Kasse/Bank/Post4 4103 5922 753867202
Sum omløpsmidler4 4103 5922 753867202
Sum eiendeler125 524118 392117 553115 667115 003
Aksje/Selskapskapital35 20035 20035 20035 200200
Annen innskutt egenkapital000064 800
Sum innskutt egenkapital99 79799 79799 79799 797100 001
Sum opptjent egenkapital3 2223 8612 44101
Annen egenkapital3 2223 8612 44101
Sum egenkapital103 018103 657102 23899 797100 003
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner21 50613 70214 31514 871-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld21 50613 70214 31514 8710
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld00000
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 0001 0321 0001 00015 000
Sum kortsiktig gjeld1 0001 0321 0001 00015 000
Sum gjeld22 50614 73415 31515 87115 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD125 524118 392117 553115 667115 003
Garantistillelser0000-
Pantstillelser0000-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Bremanger Eigedom AS

Org nr 920 937 284

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo