Proff
Proff

Brokke AS

Org nr995 710 773
Telefon455 12 296
Adresse4748 Rysstad

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--468377273
Leder annen godtgjørelse--5--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 5301 5761 6811 6821 250
Annen driftsinntekt−135158136132138
Sum driftsinntekter2 3951 7341 8171 8141 388
Varekostnad960693852688470
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader459582539479334
Herav kun lønn412512482415289
Ordinære avskrivninger3125224542
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader489353305345409
Driftsresultat4568298256133
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter10000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0010-
Andre finanskostnader--00-
Sum annen finanskostnad--00-
Sum finanskostnader0010-
Resultat før skatt4578297256133
Sum skatt10118215614
Ordinært resultat3566375200119
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3566375200119
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--0542
Sum anleggsmidler1651961599176
Tomter, bygninger og annen fast eiendom60606060-
Maskiner/anlegg/biler566881--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5067172635
Sum varige driftsmidler1651961598635
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer6875119816573
Konsernfordringer-----
Sum fordringer70126821435395
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post763504447564421
Sum Kasse/Bank/Post763504447564421
Sum omløpsmidler1 463773661917517
Sum eiendeler1 6289688201 008593
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital937581518442242
Annen egenkapital937581518442242
Sum egenkapital1 037681618542342
Sum avsetninger til forpliktelser1418768
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1418768
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld601763922948
Skyldig offentlige avgifter14525582656
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld---8888
Annen kortsiktig gjeld26761775844
Sum kortsiktig gjeld578269195460243
Sum gjeld591287202465251
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 6289688201 008593
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Brokke AS

Org nr 995 710 773

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo