Proff
Proff

BT BYGGSERVICE AS

Org nr925 574 775
Telefon465 06 144
AdresseSkafjellveien 8 A, 3076 Sande I Vestfold

Vi jobber hovedsakelig i Drammen, Asker, Holmestrand, Kongsberg og Øvre Eiker, men også nærliggende områder rundt disse kommunene.

Ideen til BT Byggservice ble født i 2020 av to håndverkere som hadde visjonen om å løfte standarden i bransjen innen oppussing av bad og bolig. Det har fungert bra og vi har oppnådd god vekst som følge av vår moderne tilnærming til en tradisjonell og vel etablert bransje.

Nå har vi 6 fast ansatte og flere samarbeidspartnere.

Godt fagmessig håndverk, god service og i tillegg gode råd i oppussingrosessen gjør at vi får gode referanser både på bedrifts og privatmarkedet. 

Vårt mål er å hjelpe deg som kunde på best mulig måte med vår kompetanse og å fullføre jobben med høyeste kvalitet. Vi tilpasser oss kundenes individuelle ønsker og behov. Vårt mål, i tillegg til en konkurransedyktig pris, er kvaliteten på våre leveranser, som også inkluderer å overholde avtalte tidsfrister.

Vi kan gjøre de fleste typer oppdrag innen oppussing, rehabilitering og annet snekkerarbeid, men samtidig samarbeider vi med andre entreprenører om annet teknisk arbeid.

Vi garanterer tjenester av høy kvalitet, god fleksibilitet og konkurransedyktige priser.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn--0
Leder annen godtgjørelse--0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7 3892 337169
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter7 3892 337169
Varekostnad2 82850539
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader3 2801 326107
Herav kun lønn2 7841 11479
Ordinære avskrivninger11039-
Nedskrivning---
Andre driftskostnader1 13839342
Driftsresultat3373−19
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt0--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter0--
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad217-
Andre finanskostnader--0
Sum annen finanskostnad--0
Sum finanskostnader2170
Resultat før skatt1267−19
Sum skatt3115-
Ordinært resultat−1952−19
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−1952−19
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler---
Sum anleggsmidler5023000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler502300-
Sum varige driftsmidler502300-
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager---
Kundefordringer44642-
Konsernfordringer---
Sum fordringer57381-
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post62440533
Sum Kasse/Bank/Post62440533
Sum omløpsmidler1 19848533
Sum eiendeler1 70078533
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital--−6
Sum innskutt egenkapital303024
Sum opptjent egenkapital1433−19
Annen egenkapital1433-
Sum egenkapital44636
Sum avsetninger til forpliktelser1310-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld525272-
Annen langsiktig gjeld525272-
Sum langsiktig gjeld5392810
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld24046-
Skyldig offentlige avgifter35027220
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld5001188
Sum kortsiktig gjeld1 11744128
Sum gjeld1 65672228
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 70078533
Garantistillelser--0
Pantstillelser--0
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7041956

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

BT BYGGSERVICE AS

Org nr 925 574 775

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo