Proff
Proff

Buster AS

Org nr919 853 883
AdresseLeif Weldings vei 20, 3208 Sandefjord

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1111225
Driftsresultat−11−11−2−2−5
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 8481 5381 4489781 070
Sum finansinntekter1 8481 5381 4489771 070
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader0-00-
Sum annen finanskostnad0-00-
Sum finanskostnader0-00-
Resultat før skatt1 8381 5271 4469751 065
Sum skatt108966
Ordinært resultat1 8281 5191 4379691 059
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 8281 5191 4379691 059
Ordinært utbytte1 8001501 4009701 100
Ekstraordinært utbytte-1 387---
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 8001 5371 4009701 100
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler4747474748
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler4747474748
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 7181631 344786500
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1351 127103185345
Sum Kasse/Bank/Post1351 127103185345
Sum omløpsmidler1 8531 2891 447971845
Sum eiendeler1 9011 3371 4941 018893
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital6032501314
Annen egenkapital6032501314
Sum egenkapital9062804344
Sum avsetninger til forpliktelser11185-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld111850
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 8001 2591 400969843
Sum kortsiktig gjeld1 8001 2741 406970849
Sum gjeld1 8111 2751 414975849
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 9011 3371 4941 018893
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Buster AS

Org nr 919 853 883

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo