Proff
Proff

Bwg Homes AS

Org nr988 737 798
AdresseHammersborg torg 1, 0179 Oslo
Del avObos Bbl

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt0----
Sum driftsinntekter0----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn----0
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader382486262263204
Driftsresultat−382−486−262−263−204
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0006 06714 392
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt116 7425180017
Sum finansinntekter200 70036 72318 86527 94635 477
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0104 1848 401
Andre finanskostnader29 88121 28139 6333 62713 822
Sum annen finanskostnad29 88121 28139 6333 62713 822
Sum finanskostnader197 42492 73865 46832 12648 469
Resultat før skatt2 895−56 501−46 864−4 443−13 195
Sum skatt637−12 430−10 310−978−2 903
Ordinært resultat2 258−44 071−36 554−3 466−10 292
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 258−44 071−36 554−3 466−10 292
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler34 45803 5192 541
Sum anleggsmidler6 255 8194 674 8304 332 2993 308 9343 141 899
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap3 868 3143 243 9363 224 9752 339 9022 238 170
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler6 255 8164 670 3734 332 2993 305 4153 139 358
Sum varelager-----
Kundefordringer00000
Konsernfordringer8 3456 60015 6207 98350 898
Sum fordringer15 0726 73615 6567 98350 898
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post24 51414 066613−2673
Sum Kasse/Bank/Post24 51414 066613−2673
Sum omløpsmidler39 58620 80216 2697 95750 971
Sum eiendeler6 295 4064 695 6324 348 5683 316 8903 192 870
Aksje/Selskapskapital150 000150 000150 000150 000150 000
Annen innskutt egenkapital1 044 0771 044 0771 044 0771 044 0771 044 077
Sum innskutt egenkapital2 346 4502 346 4502 346 4502 346 4502 346 450
Sum opptjent egenkapital−85 091−87 349−43 278−6 724−3 258
Annen egenkapital−85 091−87 349−43 278−6 724−3 258
Sum egenkapital2 261 3592 259 1012 303 1722 339 7262 343 192
Sum avsetninger til forpliktelser001 37300
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00000
Langsiktig konserngjeld4 034 0322 435 8552 041 84400
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld4 034 0322 435 8552 043 21600
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld−1---17
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld166771 761977 164849 661
Annen kortsiktig gjeld00000
Sum kortsiktig gjeld156772 180977 164849 678
Sum gjeld4 034 0472 436 5322 045 396977 164849 678
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 295 4064 695 6324 348 5683 316 8903 192 870
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Bwg Homes AS

Org nr 988 737 798

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo