Proff
Proff

Bygg og Brannsikring Buskerud AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr911 770 210
Telefon479 52 951
AdresseBjelkeveien 15, 3024 Drammen

Bygg og Brannsikring Buskerud AS har mange års erfaring! Vi har jobbet med brannsikring siden 1997. Bygg og Brannsikring Buskerud AS har egen brannrådgiver / brannkonsulent som heter Bård Strand, tlf 982 49 233. Firmaet har i dag 8 ansatte. Vi leverer tjenester igjennom våre sammarbeidspartnere. Vi er en totalleverandør av passiv brannsikring. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--753723742
Leder annen godtgjørelse--444

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter11 2846 6128 71710 3757 117
Annen driftsinntekt06018−762
Sum driftsinntekter11 2846 6738 73410 3687 179
Varekostnad2 3281 2011 4691 2891 160
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 8492 9483 1933 5522 739
Herav kun lønn4 1292 5212 8043 1022 370
Ordinære avskrivninger207207182156132
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader943502487835526
Driftsresultat2 9571 8153 4034 5372 622
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt83151176930
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1----
Sum finansinntekter83151176930
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad9671517
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader177671517
Resultat før skatt2 8631 9603 4134 5912 635
Sum skatt6794257481 027607
Ordinært resultat2 1841 5352 6663 5632 028
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 1841 5352 6663 5632 028
Ordinært utbytte0100500-500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte500500---
Sum utbytte500600500-500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill0----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler8 4276 7766 2442 368560
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 7431 7431 7431 743-
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler674881499623558
Sum varige driftsmidler2 4172 6242 2422 366558
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler4 0504 1514 000--
Andre fordringer1 9602222
Sum finansielle anleggsmidler6 0104 1534 00222
Sum varelager-----
Kundefordringer2 0741 1356891 321906
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 1481 2697961 420983
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 6464 6055 0816 2405 366
Sum Kasse/Bank/Post4 6464 6055 0816 2405 366
Sum omløpsmidler6 7945 8745 8787 6606 349
Sum eiendeler15 22112 65112 12210 0286 909
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3232323232
Sum opptjent egenkapital12 78711 10210 1678 0024 438
Annen egenkapital12 78711 10210 1678 0024 438
Sum egenkapital12 81911 13410 1998 0344 470
Sum avsetninger til forpliktelser029-09
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----212
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld02900220
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld246793551183
Skyldig offentlige avgifter974590825584640
Ordinært utbytte0100500-500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte500500---
Sum utbytte500600500-500
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld475322314322294
Sum kortsiktig gjeld2 4021 4881 9231 9942 218
Sum gjeld2 4021 5161 9231 9942 439
SUM EGENKAPITAL OG GJELD15 22112 65112 12210 0286 909
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Bygg og Brannsikring Buskerud AS

Org nr 911 770 210

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo