Proff
Proff

ØKO REGNSKAP 2 AS

Org nr928 040 747
AdresseØvre Stokkavei 46, 4023 Stavanger

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-12
Startdato

10.09.2021

Sluttdato

31.12.2022

LEDERLØNN

2022-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter6 937
Annen driftsinntekt98
Sum driftsinntekter7 036
Varekostnad20
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader4 652
Herav kun lønn3 946
Ordinære avskrivninger13
Nedskrivning-
Andre driftskostnader925
Driftsresultat1 426
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt-
Sum finansinntekter0
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad0
Andre finanskostnader-
Sum annen finanskostnad-
Sum finanskostnader0
Resultat før skatt1 426
Sum skatt315
Ordinært resultat1 112
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat1 112
Ordinært utbytte1 112
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte1 112
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler0
Sum anleggsmidler672
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler12
Sum varige driftsmidler12
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer-
Sum finansielle anleggsmidler659
Sum varelager-
Kundefordringer1 324
Konsernfordringer-
Sum fordringer1 366
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post746
Sum Kasse/Bank/Post746
Sum omløpsmidler2 112
Sum eiendeler2 783
Aksje/Selskapskapital30
Annen innskutt egenkapital-
Sum innskutt egenkapital30
Sum opptjent egenkapital-
Annen egenkapital-
Sum egenkapital30
Sum avsetninger til forpliktelser0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld-
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld0
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld55
Skyldig offentlige avgifter756
Ordinært utbytte1 112
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte1 112
Kortsiktig konserngjeld-
Annen kortsiktig gjeld516
Sum kortsiktig gjeld2 753
Sum gjeld2 753
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 783
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

ØKO REGNSKAP 2 AS

Org nr 928 040 747

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo