Proff
Proff

Ørskog Energi AS

Org nr982 029 929
AdresseElling O. Wallbøes veg 12, 6240 Ørskog

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn80-787878
Leder annen godtgjørelse0-000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt1 6031 5541 5181 3181 191
Sum driftsinntekter1 6031 5541 5181 3181 191
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader149145143170169
Herav kun lønn80-787878
Ordinære avskrivninger318318308243242
Nedskrivning00000
Andre driftskostnader12049889087
Driftsresultat1 0161 043978815693
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt70121
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt10 7312 6282 6653 8693 431
Sum finansinntekter10 7382 6282 6663 8713 432
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad713845420
Andre finanskostnader-000-
Sum annen finanskostnad-000-
Sum finanskostnader713845420
Resultat før skatt11 6833 6333 5994 6434 124
Sum skatt280241223170207
Ordinært resultat11 4033 3923 3764 4733 918
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat11 4033 3923 3764 4733 918
Ordinært utbytte3 8003 5003 5003 5003 500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte7 300----
Sum utbytte11 1003 5003 5003 5003 500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler516508503503520
Sum anleggsmidler42 90643 21643 52043 31540 065
Tomter, bygninger og annen fast eiendom7 9678 2858 5948 3885 122
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00000
Sum varige driftsmidler7 9678 2858 5948 3885 122
Aksjer/Investeringer i datterselskap00000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler2020202020
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler34 42434 42434 42434 42434 424
Sum varelager-----
Kundefordringer2521812916
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2521812916
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post2 5911 7181 6642 0571 898
Sum Kasse/Bank/Post2 5911 7181 6642 0571 898
Sum omløpsmidler2 6161 7381 6722 1851 913
Sum eiendeler45 52244 95545 19245 50041 978
Aksje/Selskapskapital6 0006 0006 0006 0006 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital36 78736 78736 78736 78736 787
Sum opptjent egenkapital2 4282 1252 2332 3571 384
Annen egenkapital2 4282 1252 2332 3571 384
Sum egenkapital39 21538 91339 02039 14538 171
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2 0622 1872 3122 437-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld0000-
Annen langsiktig gjeld0000-
Sum langsiktig gjeld2 0622 1872 3122 4370
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld4363814231
Skyldig offentlige avgifter101949111090
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1288128
Sum kortsiktig gjeld4 2453 8553 8603 9183 807
Sum gjeld6 3076 0426 1726 3553 807
SUM EGENKAPITAL OG GJELD45 52244 95545 19245 50041 978
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Ørskog Energi AS

Org nr 982 029 929

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo