Proff
Proff

Øvre Slottsgate 3 AS

Org nr990 222 908
Telefon902 44 100
AdresseØvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---00
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-031142
Annen driftsinntekt24 75820 90020 92319 08017 270
Sum driftsinntekter24 75820 90020 95419 08117 312
Varekostnad--0286-
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader---00
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger21 96019 68920 24822 56730 113
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader7 54616 4566 9726 3642 084
Driftsresultat−4 749−15 245−6 265−10 135−14 885
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt365918328378
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter365918328378
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-21-−1
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader43021-−1
Resultat før skatt−5 144−15 188−6 083−9 852−14 806
Sum skatt-----
Ordinært resultat−5 144−15 188−6 083−9 852−14 806
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−5 144−15 188−6 083−9 852−14 806
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-0100199299
Sum anleggsmidler272 616268 770235 690248 925270 217
Tomter, bygninger og annen fast eiendom216 448163 896173 153182 811192 470
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler56 169104 87462 43865 91477 449
Sum varige driftsmidler272 616268 770235 590248 726269 919
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer7 48906 3225 7725 224
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7 7412 5946 5145 9567 833
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 90470736 34230 08215 423
Sum Kasse/Bank/Post3 90470736 34230 08215 423
Sum omløpsmidler11 6443 30142 85636 03923 256
Sum eiendeler284 261272 071278 546284 963293 474
Aksje/Selskapskapital16 11116 11116 11116 11116 111
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital276 652276 652276 652429 777429 777
Sum opptjent egenkapital−20 332−15 1880−147 042−137 190
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital256 320261 464276 652282 735292 587
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld25 000----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld25 0000000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 69810 6076941 777194
Skyldig offentlige avgifter8120407451693
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4300793--
Sum kortsiktig gjeld2 94110 6071 8942 229886
Sum gjeld27 94110 6071 8942 229886
SUM EGENKAPITAL OG GJELD284 261272 071278 546284 963293 474
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Øvre Slottsgate 3 AS

Org nr 990 222 908

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo