Proff
Proff

Cenomek AS

Org nr915 384 226
AdresseKophaug 3, 5570 Aksdal

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 7793 5782 3772 6882 692
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter3 7793 5782 3772 6882 692
Varekostnad1 8391 8131 3391 4031 399
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5048333134
Driftsresultat1 8901 7171 0051 2541 259
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt158004
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt245189155909133
Sum finansinntekter260197155909137
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad40021
Andre finanskostnader5794140301145
Sum annen finanskostnad5794140301145
Sum finanskostnader6194140303146
Resultat før skatt2 0891 8191 0201 8611 250
Sum skatt463400224410275
Ordinært resultat1 6261 4197951 451975
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 6261 4197951 451975
Ordinært utbytte1 5001 3005001 0001 500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 5001 3005001 0001 500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager2 2259541 0491 334772
Kundefordringer6411 03631010114
Konsernfordringer-----
Sum fordringer6411 036314101806
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7602 2327249971 120
Sum Kasse/Bank/Post7602 2327249971 120
Sum omløpsmidler3 6264 2222 0862 4322 697
Sum eiendeler3 6264 2222 0862 4322 697
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital1 5151 3891 270975524
Annen egenkapital1 5151 3891 270975524
Sum egenkapital1 5451 4191 3001 005554
Sum avsetninger til forpliktelser005000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld005000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld−885420268
Skyldig offentlige avgifter1261996018101
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld----0
Sum kortsiktig gjeld2 0812 8037361 4282 144
Sum gjeld2 0812 8037861 4282 144
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 6264 2222 0862 4322 697
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Cenomek AS

Org nr 915 384 226

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo