Proff
Proff

Chasing Lights AS

Org nr915 195 938
AdresseStorgata 64, 9008 Tromsø

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter18 3927 9208 82523 39721 135
Annen driftsinntekt--2 1732571 254
Sum driftsinntekter18 3927 92010 99823 65422 389
Varekostnad6 4741 5593 3386 03010 808
Beholdningsendringer--68-17
Lønnskostnader5 6632 2253 2017 8044 817
Herav kun lønn5 1302 0462 7757 1504 445
Ordinære avskrivninger103247132
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader6 2104 9616 8529 2966 702
Driftsresultat44−825−2 494476−87
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt12618306105
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt20350512
Sum finansinntekter147523061517
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad23666018250939
Andre finanskostnader9234013810
Sum annen finanskostnad9234013810
Sum finanskostnader24568422264748
Resultat før skatt−54−1 456−2 410−156−118
Sum skatt00000
Ordinært resultat−54−1 456−2 410−156−118
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−54−1 456−2 410−156−118
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler2 2262 3213 3213 7643 844
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler18003284
Sum varige driftsmidler18003284
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--68-17
Investeringer i aksjer og andeler2 1332 1333 0103 0103 010
Andre fordringer75188311722750
Sum finansielle anleggsmidler2 2082 3213 3213 7313 760
Sum varelager2002002001 0391 333
Kundefordringer8036003121 366884
Konsernfordringer-----
Sum fordringer9807441 1881 8401 395
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post10 6003 0101312 7033 280
Sum Kasse/Bank/Post10 6003 0101312 7033 280
Sum omløpsmidler11 7803 9541 5195 5816 009
Sum eiendeler14 0056 2754 8399 3459 853
Aksje/Selskapskapital1 5471 547505050
Annen innskutt egenkapital001 4971 497-
Sum innskutt egenkapital1 5471 5471 5471 54750
Sum opptjent egenkapital−3 696−4 740−3 283−874−976
Annen egenkapital000−599−857
Sum egenkapital−2 148−3 193−1 736674−926
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 5004 1002 2932 4003 000
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld245235225--
Annen langsiktig gjeld245235225--
Sum langsiktig gjeld3 7454 3352 5192 4003 000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3 0171 5262 8402 4321 360
Skyldig offentlige avgifter891416116−2692 182
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld8 5013 1901 1004 1084 675
Sum kortsiktig gjeld12 4095 1324 0576 2717 779
Sum gjeld16 1549 4676 5758 67110 779
SUM EGENKAPITAL OG GJELD14 0056 2754 8399 3459 853
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Chasing Lights AS

Org nr 915 195 938

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo