Proff
Proff

Clave Consulting AS

Org nr915 898 726
Telefon908 86 980

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 132--1 9811 791
Leder annen godtgjørelse110--1139

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter82 32671 53769 02362 35655 202
Annen driftsinntekt483262219221374
Sum driftsinntekter82 80971 79969 24162 57755 576
Varekostnad-07351 235806
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader63 84155 05153 51447 40543 414
Herav kun lønn51 11044 62044 25539 83235 563
Ordinære avskrivninger449364206225214
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader5 1394 1652 6272 8332 972
Driftsresultat13 38012 21912 15910 8798 169
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt28320304997
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5 4441 6891 84241457
Sum finansinntekter5 7261 8921 842462154
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad01310
Andre finanskostnader6810771199
Sum annen finanskostnad6810771199
Sum finanskostnader68695535209
Resultat før skatt19 03813 41613 46611 3218 314
Sum skatt3 0622 7582 8372 4761 838
Ordinært resultat15 97610 65810 6298 8456 476
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat15 97610 65810 6298 8456 476
Ordinært utbytte11 0409 9337 6425 4245 351
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte11 0409 9337 6425 4245 351
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler2 3342 3821 5741 5881 329
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler808858282296310
Sum varige driftsmidler808858282296310
Aksjer/Investeringer i datterselskap0----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-831-831831
Andre fordringer695693461461189
Sum finansielle anleggsmidler1 5261 5241 2921 2921 020
Sum varelager-----
Kundefordringer14 90212 9336 2555 9888 926
Konsernfordringer-----
Sum fordringer15 61513 7266 7866 4709 371
Sum investeringer21 54620 30220 68618 4688 057
Kasse/Bank/Post21 40415 06218 38414 65316 212
Sum Kasse/Bank/Post21 40415 06218 38414 65316 212
Sum omløpsmidler58 56549 08945 85639 59133 640
Sum eiendeler60 89951 47247 43041 17934 969
Aksje/Selskapskapital4 6004 5504 5504 5504 550
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital5 1814 8834 8634 7784 718
Sum opptjent egenkapital20 85315 76114 98011 7188 160
Annen egenkapital20 85315 76114 98011 7188 160
Sum egenkapital26 03420 64419 84316 49612 878
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0----
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld--06161
Annen langsiktig gjeld--06161
Sum langsiktig gjeld0006161
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld249188137303315
Skyldig offentlige avgifter7 3816 9206 2136 5475 648
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld13 13311 02910 7589 8738 879
Sum kortsiktig gjeld34 86530 82827 58724 62222 030
Sum gjeld34 86530 82827 58724 68322 091
SUM EGENKAPITAL OG GJELD60 89951 47247 43041 17934 969
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Clave Consulting AS

Org nr 915 898 726

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo