Proff
Proff

Concrete Structures AS

Org nr995 981 742
AdresseOksenøyveien 10, 1366 Lysaker

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 8362 6903 6211 515
Leder annen godtgjørelse-23273641

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter21 46922 84730 44129 61018 485
Annen driftsinntekt--04492 458
Sum driftsinntekter21 46922 84730 44130 05920 943
Varekostnad20246251 0962 241
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader17 29117 89622 38923 47715 927
Herav kun lønn13 71714 77418 38819 39612 901
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 2411 3371 3001 4381 410
Driftsresultat2 9173 5896 1274 0491 366
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt526734633
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt404310
Sum finansinntekter566784943
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad021601
Andre finanskostnader---00
Sum annen finanskostnad---00
Sum finanskostnader021601
Resultat før skatt2 9733 5746 1994 0971 407
Sum skatt6567911 366907259
Ordinært resultat2 3172 7844 8323 1901 149
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 3172 7844 8323 1901 149
Ordinært utbytte3 0001 0008 00001 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3 0001 0008 00001 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--000
Sum anleggsmidler410473535358420
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler2852852854545
Andre fordringer125188250313375
Sum finansielle anleggsmidler410473535358420
Sum varelager-----
Kundefordringer5 1502 9745 8382 9182 787
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5 5443 0816 1985 5585 755
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 8239 38812 3578 3533 471
Sum Kasse/Bank/Post7 8239 38812 3578 3533 471
Sum omløpsmidler13 36712 46918 55513 9119 226
Sum eiendeler13 77712 94219 09014 2689 646
Aksje/Selskapskapital750750750750750
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 5681 5681 5681 5681 568
Sum opptjent egenkapital3 6634 3462 5625 7302 540
Annen egenkapital3 6634 3462 5625 7302 540
Sum egenkapital5 2315 9144 1307 2974 107
Sum avsetninger til forpliktelser--000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld35041256418281
Skyldig offentlige avgifter2 5222 9283 2923 7242 020
Ordinært utbytte3 0001 0008 00001 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3 0001 0008 00001 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 0182 2682 0451 9362 226
Sum kortsiktig gjeld8 5477 02814 9606 9715 539
Sum gjeld8 5477 02814 9606 9715 539
SUM EGENKAPITAL OG GJELD13 77712 94219 09014 2689 646
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Concrete Structures AS

Org nr 995 981 742

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo